1. Toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden

De conventies tussen beide partijen worden enkel en volledig geregeld via deze algemene verkoopsvoorwaarden en via de speciale verkoopsvoorwaarden tussen de klant en Pairi Daiza. Iedere andere regeling die door de klant wordt aangebracht is van geen invloed op deze algemene verkoopsvoorwaarden.

2. Schooltarief

Pairi Daiza biedt speciale voorwaarden aan scholen die op voorhand reserveren. Het begrip “schooluitstap” betekent een groep kinderen begeleid door een leerkracht, die enkel tijdens de weekdagen en de schoolperioden Pairi Daiza bezoeken (van 1 september tot 30 juni uitgezonderd feest - en brugdagen). Om van het schooltarief te kunnen genieten de groep moet schriftelijk hebben gereserveerd en Pairi Daiza op dezelfde dag bezoeken. Alle deelnemers moeten zich tegelijk aan de ingang van het park melden en zich samen aanbieden in het restaurant (zie het aangegeven uur in de reservatiebevestiging).

3. Groepsreservaties

 • 3.1. Hoe reserveren ?

Pairi Daiza aanvaardt enkel geschreven reservaties (e-mail), die op het reservatieformulier werden ingevuld. Er wordt van de groepen verwacht dat zij per bezoekdag en per groep een verschillend formulier invullen. Dit formulier is verkrijgbaar op onze website (www.pairidaiza.eu) of op aanvraag (+ 32 68 250 833/861). Om te kunnen genieten van het « groepstarief » moet de reservatie minstens 10 werkdagen vóór de bezoekdag worden ingediend.

 • 3.2. Bevestiging van de reservatie

De reservatie wordt definitief van zodra deze schriftelijk bevestigd wordt door Pairi Daiza. Op de dag van het bezoek biedt de groepsverantwoordelijke zich aan bij het informatiepunt met het bevestigingsformulier in zijn/haar bezit. Groepen die dit document één week voor de gereserveerde bezoekdag nog niet ontvangen hebben, dienen de Reservatiedienst van Pairi Daiza te contacteren (+ 32 68 250 833/861).

4. Reserveren van enkel toegangstickets

 • 4.1. Ontvangst van de tickets ter plaatse

Op de dag van het bezoek gaat de groepsleider naar de informatiebalie waar hij/zij op vertoon van de bevestigingsbrief de kosten van het bezoek betaalt (het volledige bedrag of het saldo als er vooraf een borg is betaald). Daar ontvangt hij/zij de toegangstickets en alle noodzakelijke informatie. Vervolgens kan de groep zich naar de toegangscontrole begeven.

5. Reservatie van maaltijden

De reservatie van maaltijden moet minstens 10 werkdagen vóór de bezoekdatum gebeure (onder voorbehoud van beschikbaarheid). Er wordt slechts één menukeuze aanvaard voor de hele groep. Pairi Daiza bevestigt de reservatie schriftelijk en vermeldt het te betalen voorschot, dit bedraagt 50% van het totaal te betalen bedrag. Pairi Daiza behoudt zich het recht om de reservatie te annuleren indien het te betalen bedrag, vermeld in de bevestiging, niet binnen de bepaalde termijn werd gestort. Bij ontvangst van het voorschot wordt de reservatie als definitief aanvaard. Om de kwaliteit te kunnen garanderen moet Pairi Daiza minstens 3 werkdagen voor de bezoekdatum in het bezit zijn van een schriftelijke bevestiging van het aantal maaltijden.

6. Reservatie van een animatie

De reservering van de pedagogische animatie moet minstens 10 werkdagen voor de bezoekdatum in ons bezit zijn. Onder voorbehoud van beschikbaarheid. (zie punt 2). Pairi Daiza bevestigt schriftelijk de reservatie. Hierbij wordt u in kennis gesteld van het te betalen voorschot, dat 50 % bedraagt van het totale bedrag (zie punt 11). Een gids omkadert maximum 20 deelnemers. De uren vermeld in de bevestigingsbrief zijn indicatief. Deze worden bevestigd tijdens het onthaal, op de dag van uw bezoek. In geval van wijzigingen wordt u vóór het bezoek per e-mail op de hoogte gebracht. Als de groep zich te laat aanmeldt op de afgesproken plaats, wacht de gids maximum 15 minuten. Het bezoek wordt bijgevolg niet verlengt.

7. Reservatie van natuurklassen

De reservaties voor de natuurklassen moeten ten minste 10 werkdagen voor de datum van het bezoek worden ontvangen, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Pairi Daiza bevestigt de reservering schriftelijk en vermeldt het te betalen voorschot, dat overeenkomt met 50% van het totale bedrag van de reservering (zie punt 11 voor details over de betaling). Pairi Daiza behoudt zich het recht voor de reservering te annuleren als het voorschot niet binnen de in de bevestigingsbrief vermelde termijn wordt ontvangen. Zodra het voorschot ontvangen is, wordt de reservatie als definitief beschouwd. Voor standaard onderwijs is een minimum van 10 kinderen vereist om natuurklassen te organiseren. Voor gespecialiseerd onderwijs is een minimum van 6 kinderen vereist om natuurklassen te organiseren.

8. De groep bestaat uit minder deelnemers dan voorzien

Indien er op de dag van het bezoek minder deelnemers aanwezig zijn dan het gereserveerde of bevestigde aantal, zijn volgende voorwaarden geldig:

 • Betaling van maaltijden.

Pairi Daiza aanvaardt een afwijking van maximum 3 maaltijden in verhouding tot het aantal dat werd gereserveerd. De niet gebruikte maaltijden die de 3 overschrijden worden volledig betaald. Ter herinnering: het aantal gereserveerde maaltijden moet minstens 3 werkdagen voor de bezoekdatum schriftelijk meegedeeld worden.

 • Terugbetaling van de niet genuttigde en voorag betaalde maaltijden.

Het verschil tussen de vooraf betaalde maaltijden en het bevestigde aantal dat ten laatste 3 werkdagen voor de bezoekdatum werd meegedeeld, wordt terugbetaald via overschrijving. Pairi Daiza aanvaardt een afwijking van maximum 3 maaltijden in verhouding tot het aantal dat werd gereserveerd. De niet genuttigde maaltijden die de 3 overschrijden worden niet terugbetaald. Ter herinnering : het aantal gereserveerde maaltijden moet minstens 3 werkdagen voor de bezoekdatum schriftelijk meegedeeld worden.

 • Betaling van de natuurklassen.

Het aantal leerlingen dient schriftelijk bevestigd te worden, ten laatste 3 werkdagen voor de datum van het bezoek. Op de dag van het bezoek aanvaardt Pairi Daiza nog een maximaal verschil van 3 leerlingen t.o.v. het bevestigde aantal, rekening houdend met een miniumum aantal van 10 betalende leerlingen (of 6 betalende leerlingen, voor het buitengewoon onderwijs). Vanaf de vierde afwezige leerling blijft het integraal bedrag van de natuurklassen per deelnemer verschuldigd.

 • Terugbetaling van de natuurklassen voor op voorhand betaalde deelnemers.

Pairi Daiza aanvaardt een verschil tot 3 leerlingen ten opzichte van het bevestigde aantal (laatste wijziging, via e-mail/fax, ten minste 3 werkdagen voor de datum van het bezoek). Een minimum van 10 betalende leerlingen (of 6 betalende leerlingen voor het buitengewoon onderwijs) is vereist om recht te hebben op een terugbetaling. De terugbetaling van het eventueel verschil tussen de op voorhand betaalde reservatie en het bevestigd aantal deelnemers, ten minste 3 werkdagen voor de datum van het bezoek, zal per overschrijving verricht worden na de dag van het bezoek. In het geval van een meerdaagse natuurklas zal geen enkel terugbetaling mogelijk zijn als de leerlingen ook de volgende dagen afwezig zijn.

9. De groep bestaat uit meer deelnemers dan voorzien

Indien op de dag van het bezoek het werkelijke aantal deelnemers groter is dan het gereserveerde aantal, betaalt de groepsleider de bijkomende toegangstickets en/of maaltijdtickets aan de informatiebalie en ontvangt hij/zij het gepaste aantal toegangstickets en/of maaltijdtickets. Wat de maaltijden betreft, stelt Pairi Daiza alles in het werk om, binnen de grenzen van zijn mogelijkheden, extra deelnemers in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen, zonder evenwel het aantal beschikbare plaatsen of het gekozen menu te garanderen.

10. Annuleren

Annuleringen moeten ten minste 3 werkdagen voor de datum van het bezoek ontvangen worden door Pairi Daiza. Annuleringen moeten uitsluitend via e-mail gebeuren, waarbij de datum van de e-mail als bewijs geldt. Voor elke niet-geannuleerde reservering en indien de groep niet komt opdagen op de dag van het aangekondigde bezoek, worden de bestelde maaltijden en/of de activiteiten volledig gefactureerd, vermeerderd met € 30 voor administratieve kosten.

 • 9.1. Annulering na betaling van de aanbetaling.

Aanbetalingen voor stoomtreinen / maaltijden / evenementen / rondleidingen / groene lessen kunnen worden terugbetaald tot de volgende percentages: Meer dan 20 werkdagen voor de datum van het bezoek: 100%. Tussen 19 werkdagen en 3 werkdagen voor de datum van het bezoek: 50%. Vanaf 3 werkdagen voor de datum van het bezoek: 0%.

11. Wijzigingen en annulering door de verkoper - Overmacht

Indien Pairi Daiza, voor de begindatum van het bezoek, een van de essentiële prestaties van het bezoek (toegang tot het park, pedagogische animaties of maaltijden) niet langer kan uitvoeren wegens een externe gebeurtenis die het niet kan verhelpen en die geen overmacht is, dan brengt Pairi Daiza de Klant daarvan zo snel mogelijk op de hoogte via e-mail en stelt het een wijziging van de reservering aan hem voor. De Klant heeft dan de mogelijkheid om:

 • de ontbinding van zijn reservering te vragen, zonder boete noch kosten en met volledige terugbetaling, via een mail die tot Pairi Daiza wordt gericht binnen een termijn van twintig dagen, te tellen vanaf de aanvankelijk overeengekomen begindatum van het bezoek; of
 • de wijziging die door Pairi Daiza is voorgesteld, te aanvaarden. De Klant communiceert zijn keuze zo snel mogelijk schriftelijk aan Pairi Daiza.

Indien Pairi Daiza, tijdens het bezoek van de Klant, een van de essentiële prestaties van het bezoek niet kan uitvoeren om een andere reden dan overmacht, dan stelt Pairi Daiza aan de Klant voor om, in de mate van het mogelijke, de niet-uitgevoerde prestatie op dezelfde of een latere datum te vervangen door een gelijkaardige prestatie. Indien de diensten en niet-essentiële prestaties van Pairi Daiza worden beperkt vanwege slechte weersomstandigheden, omstandigheden met betrekking tot de planten of dieren, werken of elk geval van overmacht, dan heeft de Klant geen enkel recht op een terugbetaling of verplaatsing van de prestatie. Indien Pairi Daiza door overmacht wordt belet om zijn contractuele verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te komen, dan worden de verplichtingen van Pairi Daiza automatisch opgeschort en kan Pairi Daiza door de Klant niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering. Gebeurt zo’n externe gebeurtenis die tegelijk niet te voorzien en onoverkomelijk is, dan schenkt Pairi Daiza aan de Klant een tegoedbon die met de waarde van het aanvankelijk geboekte bezoek overeenstemt en die de niet-uitgevoerde prestatie voor een uiterste datum moet vervangen, naargelang van de beschikbaarheden. Worden als gevallen van overmacht beschouwd: stakingen, of algemene of interne sociale acties, medische, gezondheids-, veiligheids- en klimatologische omstandigheden die een risico voor de activiteit van Pairi Daiza of zijn klanten vormen, of elk publiek bevel om de activiteiten van Pairi Daiza te sluiten of beperken, om welke reden dan ook.

12. Betalingsmodaliteiten

 • Storting van het te betalen bedrag (toegangsbewijzen, maaltijdbiljetten en voorschotten).

Het te betalen bedrag moet worden gestort op het rekeningnummer van Pairi Daiza met vermelding van de naam van de school, de datum van het bezoek en het reservatienummer: VOOR BELGIË: op het rekeningnummer BELFIUS IBAN: BE28 0682 3698 0020 - BIC: GKCCBEBB - VOOR FRANKRIJK: op het rekeningnummer BNP Paribas Nord de France IBAN FR76 3000 4023 2300 0111 5598 778 – SWIFT: BNPAFRPP

 • Betaling aan de kassa.

De groepsverantwoordelijke betaalt het totaalbedrag aan het informatiepunt. Pairi Daiza aanvaardt volgende betalingsmiddelen: cash, bankkaarten (Bancontact, Mistercash), kreditkaarten (Visa, MasterCard). Er wordt slechts één enkele betaling voor de hele groep aanvaard. Scholen worden verzocht het geld van de verschillende klassen op te halen en in één keer te betalen aan de kassa.

 • Een factuur vragen.

Groepen die een factuur wensen te ontvangen dienen dit aan te geven op het reservatieformulier. De verantwoordelijke van de groep dient dit ten laatste te melden aan het informatiepunt, vooraleer de kassierster heeft afgerekend. De betaalde factuur wordt via e-mail of per post opgestuurd.

 • 12.4. Betalingsvoorwaarden.

Onze facturen zijn contant te betalen aan onze sociale zetel. Zonder afbreuk te doen aan schadevergoedingen, zal elke niet betaalde som op zijn vervaldag van rechtswege vervolgd worden, en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, met een forfaitaire vergoeding van 15 % met een minimum van 40 € als schadevergoeding, conform het artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek, er geldt ook een rente van 1% per maand.