De filosofie van Pairi Daiza

Pairi Daiza is betrokken bij verschillende programma’s voor het behoud van bedreigde diersoorten en het historische erfgoed van het domein.

Het behoud van tal van bedreigde diersoorten

Wetenschappelijke missie

Quote

Sinds de oprichting heeft Pairi Daiza zich ingezet voor het behoud van bedreigde diersoorten, zowel vogels als zoogdieren, vissen of reptielen.

De liefde voor dieren en de strijd tegen dierenleed staan centraal in onze acties. De Pairi Daiza Foundation heeft vijf prioritaire missies gedefinieerd die haar drijven en haar gemeenschap mobiliseren om concrete acties te ondernemen ten behoeve van de biodiversiteit:

  1. Behoud van bedreigde habitats
  2. Bescherming van bedreigde soorten
  3. Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek
  4. Verzamelen van reptielen en amfibieën
  5. Waardering van natuurlijk erfgoed

Deze missies worden gerealiseerd via projecten die zowel in België als wereldwijd worden uitgevoerd.

Quote
Conservatieprogramma's voor bedreigde diersoorten

Pairi Daiza en EAZA

Quote

Sinds 1994 is Pairi Daiza lid van de EAZA (the European Association for Zoos and Aquariums), die 400 instellingen groepeert.

Tot de initiële doelstellingen behoort de bevordering van de internationale samenwerking voor het behoud van bedreigde diersoorten, ondermeer bewerkstelligd in de EEP-programma’s. Pairi Daiza neemt actief deel aan een 40-tal van deze programma’s, waaronder die met betrekking tot de Europese zeearend (Rode Zee) en de Siberische kraanvogels.

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht op de site: www.eaza.net (engelstalig).

EEP : deze drie levensreddende letters staan voor: European Endangered species Program, (Europees programma voor bedreigde diersoorten opgericht door de EAZA, de Europese vereniging van dierentuinen en aquariums). U zult dit letterwoord terugvinden bij de verblijven van verschillende dieren. De aanwezigheid van dit EEP-bordje betekent dat er concrete maatregelen getroffen werden om deze met uitsterven bedreigde diersoort te beschermen. De dieren met het EEP kenteken zijn de vertegenwoordigers van de natuur, die ons aan onze plicht om hen te beschermen herinneren.

De aan het EEP-programma meewerkende dierentuinen en parken bundelen bovendien hun inspanningen.

Quote
Het behoud van het erfgoed

Natuur en patrimonium - 850 jaar geschiedenis

Quote

Het fantastische kader van Pairi Daiza kreeg zijn huidige vorm doorheen 8 woelige eeuwen geschiedenis.

Het loont beslist de moeite om even stil te staan bij dit rijke verleden en in het bijzonder bij de overblijfselen van de oorspronkelijke cisterciënzerabdij.

Uw wandeling leidt u langs de hoge toegangspoort, de sierlijke waterput, de crypte, de abdijtoren, de monumentale trap en een ridderlijk grafmonument.

Quote
Member

Word Pairi Daiza Member

Vanaf 105 euro/jaar

Geniet 365 dagen lang van Pairi Daiza, de tuinen veranderen met de seizoenen en de activiteiten, met uitzondering van de enkele dagen dat het gesloten is in januari en februari. En profiteer van vele andere voordelen en kortingen!

Member worden