Onze waarden

Nadat we meer dan 20 jaar terreinervaring hebben opgedaan via de ontwikkeling van het park Pairi Daiza, wensen we via de Pairi Daiza Foundation al diegenen te verenigen die na de verwondering actie willen ondernemen. Samen tonen we dat de mens zich in perfecte harmonie met de natuur kan ontplooien.

Onze missie

De voornaamste missie van de Pairi Daizi Foundation is om ervoor te zorgen dat de menselijke soort zich in perfecte harmonie met de natuur ontplooit. Wij geloven namelijk dat de natuur enkel kan worden gered als we mannen en vrouwen helpen om zich te ontplooien en tegelijk hun leefomgevingen beschermen en verbeteren voor de volgende generaties. Onze missie spitst zich daarom toe op 4 domeinen die onze prioriteit moeten zijn:

  1. De bescherming van leefomgevingen om ze te behouden en te herstellen zodat wilde soorten ze op een natuurlijke manier kunnen herkoloniseren;
  2. De herintroductie van dier- en plantensoorten in hun oorspronkelijke biotoop;
  3. Wetenschappelijk onderzoek;
  4. De bescherming en opwaardering van het wereldwijde culturele erfgoed.
  5. Bescherming van reptielen en amfibieën : We vangen amfibieën en reptielen op die afgestaan werden of door de overheidsdiensten in beslag genomen werden.

Wij geloven in het delen van ervaringen en in de rijkdom van menselijke uitwisselingen. Uw steun draagt rechtstreeks bij aan projecten die we hebben geselecteerd omdat ze concrete oplossingen op het terrein kunnen bieden.

Meer info

Eric Domb

Voorzitter
Via de Pairi Daiza Foundation geven we u de mogelijkheid om van het stadium van de verwondering over te gaan naar dat van de actie. Samen tonen we dat men de ontwikkeling van de mens met die van de natuur kan verzoenen..

De Pairi Daiza Foundation is een stichting van openbaar nut die overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 is opgericht.

De Pairi Daiza Foundation werd in 2015 opgericht en haar statuten, die in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd, bepalen dat haar strategische beheer wordt gecontroleerd door een onafhankelijke raad van bestuur bestaande uit personen die diverse culturele, maatschappelijke, politieke en filosofische strekkingen vertegenwoordigen. Die personen worden eveneens gekozen op basis van competenties die de stichting van pas kunnen komen.

De raad wordt voorgezeten door de stichter, Eric Domb. Het mandaat van bestuurder bij de PAIRI DAIZA FOUNDATION wordt niet vergoed.

De Pairi Daiza Foundation is een stichting van openbaar nut die overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 is opgericht.

De Pairi Daiza Foundation werd in 2015 opgericht en haar statuten, die in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd, bepalen dat haar strategische beheer wordt gecontroleerd door een onafhankelijke raad van bestuur bestaande uit personen die diverse culturele, maatschappelijke, politieke en filosofische strekkingen vertegenwoordigen. Die personen worden eveneens gekozen op basis van competenties die de stichting van pas kunnen komen.

De raad wordt voorgezeten door de stichter, Eric Domb. Het mandaat van bestuurder bij de PAIRI DAIZA FOUNDATION wordt niet vergoed.

Eric Domb

Président de Pairi Daiza Foundation
Wij geloven in het delen van ervaringen en in de rijkdom van menselijke uitwisselingen.

Contacteer ons

  • Per e-mail: info@pairidaiza-foundation.org
  • Per telefoon: +32 (0)68 49 59 68
  • Per post: Stichting Pairi Daiza - Domaine de Cambron, 1 - 7940 Brugelette (B)
een e-mail sturen