Dieren

Pairi Daiza Foundation

TICKETS & RESERVATIES

Spix’ Ara

L’Ara de Spix – Pairi Daiza
Verdwenen in de natuur

De zeldzaamste vogel ter wereld

De Spix’ ara, die in het begin van de 19e eeuw werd ontdekt door de Duitse naturalist Johann Baptist von Spix, is een relatief kleine (tussen 50 en 60 centimeter) en lichte (minder dan 400 gram) papegaai die gekenmerkt wordt door een groen gevederte, blauwe kringen rond de ogen en, bij de jongeren, een witte streep op zijn snavel.

Hij leefde in de Caatinga, een halfwoestijnbiotoop in het noordoosten van Brazilië. De Spix’ ara werd bejaagd door de mens en was het slachtoffer van de vernietiging van zijn habitat. Daardoor is hij verdwenen in de natuur en is de soort officieel "uitgestorven" in het wild verklaard. Slechts enkele tientallen specimens leven nog in gevangenschap.

In Pairi Daiza

De enige Spix' ara's die zichtbaar zijn voor het publiek in Europa

Pairi Daiza is de enige Europese dierentuin waar de bezoekers hem kunnen bewonderen. In de 'Jardin des Mondes' wonen vier Spix’ ara’s.

L’Ara de Spix – Pairi Daiza
Identiteitsfiche

Een "ernstig bedreigde" soort

 • Naam: Spix’ ara
 • Latijnse naam: Cyanopsitta spixii
 • Oorsprong: Brazilië
 • IUCN-status: Ernstig bedreigd
 • Cites: Bijlage I
L’Ara de Spix – Pairi Daiza
Een wereldpremière

De Spix’ ara herintroduceren in de natuur

Pairi Daiza en de Pairi Daiza Foundation zetten zich, in perfecte samenwerking met de Braziliaanse overheid, de Al Wabra Wildlife Preservation, de Association for the Conservation of Threatened Parrots (ACTP), en het Institut Chico Mendes de Conservation de la Biodiversite (ICMBio) en de Pairi Daiza Foundation, in voor een fantastisch project: de Spix’ ara’s hun totale vrijheid teruggeven. En, in hun natuurlijke milieu, een papegaaienpopulatie herstellen die voldoende groot en beschermd is om de overleving en de ontwikkeling van de soort te verzekeren binnen het ecosysteem waar ze volstrekt veilig is.

Als dit project met succes wordt bekroond, zou dit een wereldpremière zijn. Nog nooit is de mens erin geslaagd een diersoort die uitgestorven is in de natuur, te herintroduceren in het wild.

L’Ara de Spix – Pairi Daiza
Het herintroductieprogramma

Zes concrete acties

*Er zijn zes concrete acties aangekondigd en/of reeds uitgevoerd:

 • Oprichting van een centrum voor de instandhouding en voortplanting van de Spix’ ara in het hart van de Tuin der Werelden, in Pairi Daiza: De Pairi Daiza Foundation verbindt zich ertoe om binnen de Tuin der Werelden, in Brugelette, het op één na grootste wereldwijde centrum voor de instandhouding en voortplanting van de Spix’ ara - het grootste is dat van de ACTP (Association for the Conservation of Threatened Parrots) in Berlijn - , te bouwen en te beheren.
 • Voorstelling aan het publiek van Spix' ara's door de Pairi Daiza Foundation: De ACTP heeft de Pairi Daiza Foundation vier jonge Spix' ara's toevertrouwd, die zichtbaar zijn voor het Belgische en internationale publiek. Deze uiterst zeldzame presentatie (tot nog toe was er in heel de wereld slechts één koppel Spix' ara's zichtbaar, namelijk in de zoo van Singapore) moet het grote publiek bewust maken van zowel het grote gevaar dat de soort loopt als van het programma dat door de ondertekenaars werd opgezet om ze te herintroduceren in haar natuurlijke milieu.
 • Totstandbrening van natuurreservaten in Brazilië: om de terugkeer van de Spix' ara's in hun natuurlijke milieu voor te bereiden heeft de Braziliaanse overheid de oprichting van twee "natuurreservaten" in de Caatinga (noordoosten van Brazilië) aangekondigd, waar alle voorwaarden vervuld zullen zijn om de overleving van de papegaaien die zullen worden vrijgelaten, te verzekeren.
 • Oprichting van een centrum voor revalidatie, kweek en herintroductie in Brazilië: de in gevangenschap geboren dieren herintroduceren in het wild is een lang en moeilijk proces. De dieren, ongeacht welke dat zijn, moeten geleidelijk, stap voor stap, worden voorbereid om weer in vrijheid te leven. Deze herontdekking van de vrijheid kan verscheidene maanden in beslag nemen. Om de terugkeer van de Spix' ara's te vergemakkelijken en voor te bereiden heeft de Braziliaanse overheid beslist ter plaatse een centrum voor de revalidatie, kweek en herintroductie van de Spix’ ara te bouwen. Dit centrum en het personeel ervan zullen worden gefinancierd door de Pairi Daiza Foundation. De Pairi Daiza Foundation zal haar naam aan het centrum geven.
 • Vrijlating van de eerste tientallen Spix' ara's: Zodra het centrum voor revalidatie, kweek en herintroductie in Brazilië is opgericht, kan de voorbereiding van de vrijlating van de Spix' ara's in de door de Braziliaanse overheid tot stand gebrachte natuurreservaten van start gaan. In eerste instantie gaat het om een tiental ara’s die werden geboren in Duitsland, bij de ACTP, of in Qatar. De overbrenging van deze vogels zal worden gefinancierd door zowel de ACTP als de Pairi Daiza Foundation.
 • Meerjarenprogramma voor de vrijlating van Spix' ara's: Het programma voor de vrijlating van de Spix' ara's is niet beperkt tot de eerste "vrijlatingen" en 2019. Om het succes van de operatie te verzekeren bereiden de partners een continue vrijlating van de papegaaien voor, jaar na jaar, totdat de vogelpopulatie voldoende sterk en stabiel is om de overleving van de soort in haar natuurlijke milieu te verzekeren. Op die manier zouden er ieder jaar een tiental Spix' ara's moeten kunnen worden vrijgelaten. Het gaat om vogels die werden geboren in de centra van de ACTP in Berlijn, in Brazilië of in het centrum van de Pairi Daiza Foundation in België.

Aleksandra

Algemeen sec. - Pairi Daiza Foundation
De Spix’ ara herintroduceren in de natuur is een ongelooflijk project. Bedankt iedereen die ons elke dag weer helpt om deze wereldpremière te doen slagen!

Word peter of meter van de Spix' ara's

Het bedrag van het peter- of meterschap gaat integraal naar de Pairi Daiza Foundation voor projecten inzake het behoud en de bescherming van de bedreigde soorten.

Je parraine les Aras de Spix