Dieren

Pairi Daiza Foundation

TICKETS & RESERVATIES

Spix’ Ara

L’Ara de Spix – Pairi Daiza
Verdwenen in de natuur

De zeldzaamste vogel ter wereld

De Spix’ ara, die in het begin van de 19e eeuw werd ontdekt door de Duitse naturalist Johann Baptist von Spix, is een relatief kleine (tussen 50 en 60 centimeter) en lichte (minder dan 400 gram) papegaai die gekenmerkt wordt door een groen gevederte, blauwe kringen rond de ogen en, bij de jongeren, een witte streep op zijn snavel.

Hij leefde in de Caatinga, een halfwoestijnbiotoop in het noordoosten van Brazilië. De Spix’ ara werd bejaagd door de mens en was het slachtoffer van de vernietiging van zijn habitat. Daardoor is hij verdwenen in de natuur en is de soort officieel "uitgestorven" in het wild verklaard. Slechts enkele tientallen specimens leven nog in gevangenschap.

In Pairi Daiza

De enige Spix' ara's die zichtbaar zijn voor het publiek in Europa

Pairi Daiza is de enige Europese dierentuin waar de bezoekers hem kunnen bewonderen. In de 'Jardin des Mondes' wonen vier Spix’ ara’s.

L’Ara de Spix – Pairi Daiza
Identiteitsfiche

Een "in het wild uitgestorven" soort

  • Naam: Spix’ ara
  • Latijnse naam: Cyanopsitta spixii
  • Oorsprong: Brazilië
  • IUCN-status: in het wild uitgestorven
  • Cites: Bijlage I
L’Ara de Spix – Pairi Daiza
Een wereldpremière

De Spix’ ara herintroduceren in de natuur

Pairi Daiza en de Pairi Daiza Foundation zetten zich, in perfecte samenwerking met de Association for the Conservation of Threatened Parrots (ACTP), het Institut Chico Mendes de Conservation de la Biodiversite (ICMBio), en de Al Wabra Wildlife Preservation, in voor een fantastisch project: de Spix’ ara’s hun totale vrijheid teruggeven. En, in hun natuurlijke milieu, een papegaaienpopulatie herstellen die voldoende groot en beschermd is om de overleving en de ontwikkeling van de soort te verzekeren binnen het ecosysteem waar ze volstrekt veilig is.

Als dit project met succes wordt bekroond, zou dit een wereldpremière zijn. Nog nooit is de mens erin geslaagd een diersoort die uitgestorven is in de natuur, te herintroduceren in het wild.

Meer weten

Aleksandra

Algemeen sec. - Pairi Daiza Foundation
De Spix’ ara herintroduceren in de natuur is een ongelooflijk project. Bedankt iedereen die ons elke dag weer helpt om deze wereldpremière te doen slagen!

Word peter of meter van de Spix' ara's

Het bedrag van het peter- of meterschap gaat integraal naar de Pairi Daiza Foundation voor projecten inzake het behoud en de bescherming van de bedreigde soorten.

Je parraine les Aras de Spix