Pairi Daiza opent zijn deuren van 06 april 2019 tot 11 november 2019 en van 14 december 2019 tot 5 januari 2020.

1. Toepassing van de algemene voorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele relatie tussen Pairi Daiza en de klant, met uitzondering van het algemeen reglement van Pairi Daiza. Iedere wijziging, ieder verschil of elke aanvulling dient via een schriftelijke overeenkomst te gebeuren.

2. Tarieven

2.1 De prijzen van tickets/abonnementen worden vertoond op onze website alle taksen inbegrepen in euro. De bijzondere voorwaarden (samenwerking met andere parken, families,.) zal de dag van het bezoek slechts worden toegepast aan de kassa van Pairi Daiza. Alle gratis tickets uitzonderlijk aan de infobalie.

2.2 Een ieder die een speciaal tarief heeft verzocht (PBM, senior, kind) moet een officieel document kunnen tonen bij het voorbij gaan van de controle.

3. Leeftijdscategorie

Kinderen jonger dan 3 jaar hebben gratis toegang. Kinderen tussen 3 en 11 jaar zijn in klasse kind beschouwd. De categorie voor volwassenen omvat personen tussen 12 en 59 jaar. De senior klasse omvat mensen van meer dan 59 jaar.

4. Persoonsgegevens

Bij het kopen van ticket(s) of abonnement(en) via het internet, is de koper verplicht om alle stappen te respecteren. Tijdens de procedure, moet de koper specifieke informatie die nodig is voor het beheer van zijn bestelling invullen.

De Klant geeft uitdrukkelijk zijn akkoord over het feit correcte, precieze, actuele en volledige informatie van zichzelf door te geven, zoals gevraagd wordt in het registratieformulier. Eenmaal geregistreerd, de koper kan sneller toekomstige transacties uitvoeren en ook vorige bestellingen controleren en voltooien. De koper neemt alle voorzorgsmaatregelen om zijn wachtwoord geheim te houden. Pairi daiza geeft geen wachtwoord door aan een derde.

5. Uw Ticket

5.1 Uitgifte

Het ticket kan, na acceptatie van de betaling, zowel afgedrukt worden op onze reservatiesite als via het e-mailadres dat opgegeven werd tijdens de bestelling. Het ticket wordt afgeleverd in Pdf-formaat.

5.2 Geldigheid

Uw ticket moet zijn afgedrukt, op wit A4 papier, in portret formaat en met een perfect leesbare streepjescode of weergegeven op een smartphone (Parkeertickets moeten afgedrukt zijn). Dit geldt als uw enig en uniek toegangsticket. Wanneer u dit afdrukt, dan dient dit in perfecte kwaliteit te zijn, en moet alles leesbaar zijn zodat er geen enkele verwarring mogelijk is. Indien dit niet het geval is, dan zal u de toegang tot Pairi Daiza geweigerd worden.

Elke streepjescode staat voor één toegangsticket. Uw toegangsticket is enkel en alleen geldig op de door de u geselecteerde datum. Het ticket zal gescand worden aan de controle bij de ingang. Dit ticket kan slechts één keer gescand worden op de door u geselecteerde dag van bezoek. Iedere poging tot misbruik, namaak of fraude, zal juridische gevolgen kennen. Het ticket zal noch terugbetaald, noch omgeruild worden. Bewaar uw ticket op een veilige plaats.

Gebruik alleen de officiële website van Pairi Daiza om uw tickets te kopen. Aanvaard nooit een ticket dat wordt aangeboden door een vreemdeling omdat het een kopie zou kunnen zijn. De houder van het ticket kan een andere persoon zijn dan de koper.

5.3 De Parkeerkart

De parkeerkaart moet afgedrukt worden op wit A4 papier. Elke parkeerkaart is geldig voor één uitgang op datum dat u geselecteerd hebt voor uw bezoek. De tickets die thuis kunnen afgedrukt worden zijn voorzien van een unieke streepjescode. De geldigheid van het ticket wordt gecontroleerd en gescand aan de uitgang. Het is onmogelijk om de parking meerdere keren met hetzelfde ticket te verlaten. Eén parkeerkaart per A4 blad. Het is verboden een ticket te reproduceren of te dupliceren of om het voor deze doeleinden beschikbaar te stellen.

6. Uw abonnement op Pairi Daiza

6.1 Uitgifte

Na het accepteren van de betaling worden de abonnementen per post verzonden, 6 werkdagen voor België, voor het buitenland iets langer. Als u al een abonnementskaart had tussen 2016 en 2018 zal uw nieuwe abonnement automatisch op dezelfde kaart verlengd worden. Bij verlies van de kaart wordt u een bedrag van 3 euro aangerekend voor de herdruk.

6.2 Geldigheid

Het CLASSIC abonnement is geldig van 6 april 2019 tot 11 november 2019. Het GOLD abonnement is geldig van 6 april 2019 tot 11 november 2019 en van 14 december 2019 tot 5 januari 2020. Uw definitief abonnement (kaart) is geldig alleen tijdens de opening van het seizoen. De voorlopige inschrijving is geldig gedurende 10 kalenderdagen vanaf de aankoopdatum.

Uw abonnement moet naam, voornaam, geboortedatum en foto bevatten. Deze informaties zijn gevraagd bij de inschrijving op de website van Pairi Daiza. Uw abonnement (kaart) zal bij elke passage gevraagd worden aan de controle. De persoon die geen persoonlijke kaart heeft zal aan de toegang geweigerd worden. Een officieel document kan indien nodig gevraagd worden voor de abonnementen van kinderen, senioren of PBM.

6.3 Parkeerabonnement

Dit abonnement is alleen geldig tijdens het seizoen, met een enkel dagelijkse passage. Uw parking is geïntegreerd in uw definitieve kaart. Het voorlopig parkeerabonnement is geldig gedurende 10 kalenderdagen vanaf de aankoopdatum. Deze is geïntegreerd in het voorlopig document voor uw abonnement. Deze is alleen geldig voor volwassenen, dus geen kinderabonnementen. Deze moet u aan de uitgang van de parking voorleggen.

6.4 Leeftijd van de abonnee

De abonnee blijft in haar leeftijdsgroep gedurende het heel seizoen vanaf de aankoop van het abonnement.

7. Animal Adventure

7.1 Prijs

De prijs van de activiteit is exclusief het toegangsticket tot het park. Deze dient afzonderlijk te worden aangekocht.

_Omdat de activiteit met de gorilla’s begint voordat het park opengaat, moet u op de opgegeven plaats van afspraak aanwezig zijn. Zorg er zeker voor dat u uw ticket dat u via internet of ter plaatse aan één van onze automaten hebt gekocht, bij u hebt. Heeft u een abonnement? Dan dient deze te worden meegebracht.

7.2 Wijziging/annulatie

  • Door de bezoeker: de reservering kan worden geannuleerd tot 7 dagen vóór de datum van het bezoek. U wordt dan integraal terugbetaald. Als deze termijn verstreken is en tot 48 u vóór het begin van de activiteit, stellen wij de activiteit uit, afhankelijk van de beschikbaarheid. Als deze laatste termijn verstreken is, is er geen terugbetaling of uitstel mogelijk.

  • Door het park: in geval van tussenkomst door een dierenarts en voor het welzijn van de dieren behoudt de directie en/of de verzorger zich het recht voor het programma te wijzigen of de activiteit te annuleren. In dat geval nemen wij telefonisch of via e-mail contact met u op, waarna wij u een nieuwe datum voorstellen of u volledig terugbetalen.

7.3 Gezondheid

De persoon die aan de activiteit deelneemt verklaart dat hij/zij geen ziekten (verkoudheid, keelontsteking, enz.), wonden of allergieën (voer, hooi, stro, stof, haren, veren, enz.) heeft.

7.4 Aansprakelijkheid

Net als elke activiteit waarbij er contact is met dieren, houden de Animal Adventures, ondanks de genomen maatregelen, een potentieel risico op een letsel of ongeval in. Bij de deelname aan de Animal Adventures staat u uiteraard niet méér bloot aan risico’s dan onze verzorgers, maar een ongeval valt helaas nooit uit te sluiten. Door de veiligheidsregels en praktische info te aanvaarden, erkent u deel te nemen aan de activiteit met volledige kennis van zaken en ziet u af van de mogelijkheid om juridische stappen te ondernemen tegen Pairi Daiza moest er een ongeval gebeuren tijdens de activiteit.

8. Bettaling

We herinneren u eraan dat het valideren van uw bestelling de verplichting inhoudt het aangeduide bedrag te betalen. U moet de betaling van uw aankopen uitvoeren op onze site door middel van een bankkaart (Bancontact, Maestro, Visa, Eurocard en Mastercard - Geen Bancontact voor Animal Adventure).

Het debet van uw bankrekening staat los van het gebruik van de tickets. De tickets zijn in orde van betaling zelfs indien u ze niet afdrukt. Het betalingsbewijs kan niet dienen als toegangsticket

9. Ik heb mijn ticket niet gebruikt

De toegangstickets zijn geldig voor een éénmalige toegang tot het park enkel en alleen op de door u gekozen datum voor uw bezoek op het moment van aankoop. Een ticket dat niet gebruikt is geweest, wordt niet terugbetaald of omgeruild.

10. Ik heb mijn abonnement niet gebruikt

De abonnementen zijn geldig voor alle bezoeken gedurende het gehele seizoen. Een abonnement dat niet gebruikt is geweest wordt niet terugbetaald of omgeruild.

De algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de contractuele relatie tussen Pairi Daiza en de klant, met uitzondering van het algemeen reglement van Pairi Daiza. Iedere wijziging, ieder verschil of elke aanvulling dient via een schriftelijke overeenkomst te gebeuren

11. Opening en toegang van Pairi Daiza

Pairi Daiza behoudt zich het recht voor de tuin te privatiseren gedurende maximaal drie dagen per seizoen. De Tuin zal die dagen gesloten zijn.