Pairi Daiza respecteert en beschermt uw privacy.

Wij appreciëren het vertrouwen dat u in ons stelt en alle persoonsgegevens die u ons bezorgt, zullen met de grootste voorzichtigheid en in alle vertrouwelijkheid worden behandeld. Wij verzamelen alle persoonlijke informatie om uw verzoeken zo snel en gemakkelijk mogelijk te behandelen. Deze informatie dient ook om u gepersonaliseerde diensten voor te stellen die rekening houden met uw smaken en voorkeuren.

Pairi Daiza respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van persoonsgegevens ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet voorziet dat de toestemming van de betrokkene moet worden verkregen alvorens er persoonsgegevens over hem worden verzameld; dat de persoonsgegevens relevant, gepast en exact moeten zijn; en ten slotte dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doelen. De persoon van wie de persoonsgegevens worden verzameld, moet beschikken over een recht op inzage en rectificatie van de gegevens over hem.

Welke inlichtingen worden er gevraagd? Waarvoor dienen ze?

Als u een eerste aankoop doet of een abonnement neemt, zullen wij u vragen de volgende inlichtingen te verstrekken:

  • Uw naam en voornaam
  • Uw volledige adres
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoon- en/of gsm-nummer
  • Uw foto (in geval van een abonnement)
  • Uw geboortedatum
  • Een gebruikersnaam en wachtwoord.

Worden de persoonsgegevens aan derden doorgegeven?

De gegevens die op onze site worden verzameld worden uitsluitend door Pairi Daiza gebruikt. Is het mogelijk de persoonsgegevens te wijzigen of bij te werken? Pairi Daiza geeft u toestemming om de persoonsgegevens die u ons hebt meegedeeld, te wijzigen. Als u naar Mijn account gaat, kunt u uw gegevens wijzigen.

Uw toestemming

Door de site PairiDaiza.eu te gebruiken aanvaardt u het beleid inzake respect voor de privacy van PairiDaiza.eu en geeft u Pairi Daiza toestemming om uw gegevens te verzamelen en te gebruiken overeenkomstig de daarin vermelde bepalingen.

Confidentialiteitscharter

De eerste versie van deze site werd op 21 maart 2008 online gezet.

Alle informatie die erin staat, is niet contractueel en wordt te goeder trouw en onder voorbehoud van fouten meegedeeld.