Niet te missen!

Pairi Daiza Foundation uitgeroepen tot ‘Arctic Ambassador’

Polar Bears International, de belangrijkste organisatie voor de bescherming van ijsberen in hun natuurlijke leefmilieu, heeft de Pairi Daiza Foundation uitgeroepen tot ‘Arctic Ambassador’. Een prachtige erkenning voor onze inzet in de strijd tegen de opwarming van de aarde en voor het opvangen van ijsberen in een territorium van de hoogste kwaliteit, hier in Pairi Daiza.

Meer weten
Cancer du côlon Stand

Juwelen met een grote boodschap: doe de test en stop darmkanker!

Daniëlle Goffa, de ontwerpster achter de collectie exclusieve juwelen, zag dierlijke uitwerpselen als een bijzondere bron van inspiratie. Ze baseerde haar juwelen op de uitwerpselen van 19 dieren en 1 darmkankerpatiënt

Pairi Daiza, de vzw Stop Darmkanker en AG nodigen iedereen uit om de tentoonstelling “Juwelen met een grote boodschap!” te bezichtigen in het prachtige dierenpark in Henegouwen.

Meer weten

Progressieve heropening vanaf 18 mei

Meer info hieronder.

Meer info

Nieuw: De online shop

Ontdek vanaf nu de online shop van Pairi Daiza!

Jullie kunnen nu ook van thuis een selectie kleding, accessoires, boeken, decoratie, ... aankopen. Deze online shop krijgt regelmatig een update met nieuwe producten. Neem dus regelmatig een kijkje.

Webshop Pairi Daiza

Coronavirus / Covid-19

Volgens de gezondheidsmaatregelen die de overheid oplegde om de coronavirus-epidemie tegen te gaan, heeft Pairi Daiza de start van het seizoen 2020 uitgesteld.

De start van het seizoen 2020 was voorzien op 21 maart 2020. Momenteel zal het nieuwe seizoen van start gaan op 18 mei 2020.

Voor sommigen onder jullie heeft dit uitstel gevolgen voor jullie bezoek of overnachting. Wij proberen hieronder jullie mogelijke vragen te beantwoorden.

Hou jullie goed!

Covid-19 : uw vragen

Pairi Daiza stelt seizoensopening 2020 uit omwille van Covid-19

Omdat Pairi Daiza mee wil vechten tegen de verspreiding van het Covid-19-virus, zal het park de opening van het seizoen 2020, voorzien voor 21 maart, uitstellen naar 20 april. Deze beslissing wordt genomen in collegiaal overleg met de gemeentediensten van Brugelette.

Al sinds de eerste vaststelling van een Covid-19-besmetting in België, is Pairi Daiza in voortdurend contact met de gemeentediensten van Brugelette. Enerzijds ter voorbereiding van extra veiligheidsmaatregelen bij de opening van het nieuwe seizoen, anderzijds ter evaluatie van een eventueel uitstel van onze seizoensopening. De laatste maatregel werd de voorbije dagen uitvoerig bestudeerd.

Pairi Daiza neemt dan ook probleemloos kennis van een politieverordening genomen op deze vrijdag 13 maart door de burgemeester van Brugelette, in nauw overleg met de directie van Pairi Daiza. Deze verordening verbiedt bijeenkomsten op plekken voorzien voor meer dan 1.000 personen. Ook al is in de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad omtrent recreatieve activiteiten geen verwijzing naar grote openluchtsites zoals Pairi Daiza (we herinneren er aan dat het park maar liefst 75 hectare beslaat), toch lijkt het ons omwille van de volksgezondheid raadzaam om de deuren tijdelijk gesloten te houden.

Het uitstel van de opening van Pairi Daiza naar 20 april 2020 zal gevolgen hebben voor bezoekers die een overnachting of dagbezoek in Pairi Daiza geboekt hadden tussen 21 maart 2020 en deze nieuwe openingsdatum. De medewerkers van Pairi Daiza zzullen in de komende uren dan ook contact opnemen met alle personen die tussen 21 maart en 19 april een verblijf of dagtrip in het park gereserveerd hadden. Ze zullen allen de optie aangeboden krijgen hun bezoek te verplaatsen naar een latere datum. Hetzelfde geldt voor alle evenementen, scholengroepen of mensen die in een andere hoedanigheid het park zouden bezoeken.

Alle medewerkers van Pairi Daiza keken er naar uit om de bezoekers op 21 maart opnieuw te ontvangen. Deze openingsdatum was dan ook speciaal wat vroeger dan gewoonlijk gepland, om het publiek dit jaar wat vroeger toegang te geven tot onze nieuwe Noordpoolwereld The Land of the Cold en tot alle andere nieuwigheden en nieuwe dieren. Ons enthousiasme en dat van het publiek weegt echter niet op tegen de logische veiligheidsmaatregelen die als doel hebben om in deze crisistijd de volksgezondheid te vrijwaren.

Uitstel is geen afstel. De medewerkers van Pairi Daiza zullen van de komende extra sluitingsdagen gebruik maken om het park nog beter voor te bereiden op de komst van de eerste bezoekers. We kijken er alvast naar uit iedereen in goede gezondheid te ontvangen!

Prévente des abonnements à Pairi Daiza

Du jeudi 12 mars au mercredi 18 mars 2020, de 10h à 18h, il vous est possible d’acheter ou de renouveler votre abonnement pour la saison 2020 aux guichets de Pairi Daiza.

Attention ! N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’identité. S’il s’agit d’un abonnement PMR, vous devez être en mesure de présenter un document officiel attestant de ce statut.

Plus d'infos

Wordt Pairi Daiza opnieuw de beste dierentuin van Europa?

Beste vrienden, zoals jullie misschien wel al weten is Pairi Daiza ook dit jaar genomineerd door Diamond Theme Park Awards 2020, de « Oscars » onder de pretparken en zoo’s. Wil jij ons helpen om in 2020 voor de 3de keer de Beste Dierentuin van Europa te worden? Het enige wat je hiervoor moet doen is klikken op deze link en op Pairi Daiza stemmen: http://www.diamondthemeparkawards.com/…/dtpa-vote-editie10-… We kunnen al jullie stemmen gebruiken!

Stem voor ons

Pairi Daiza Foundation herintroduceert de geelbuikvuurpad in onze regio’s

De geelbuikvuurpad is een kleine pad van 3,5 tot 5 cm groot. In het wild worden geelbuikvuurpadden tussen 13 en 15 jaar oud. Je kan deze pad vinden in kleine poeltjes, plassen en vijvers midden in de bossen van Europa, zowel op vlaktes als in het middelgebergte (tussen 100 en 2100m hoogte). In de jaren tachtig verdween de geelbuikvuurpad bijna volledig in onze regio’s. Hierdoor besloot de Pairi Daiza Foundation, in samenwerking met Natagora en DNF, om de padden te herintroduceren op plaatsen waar ze eerder al leefden. »

Lees meer

Geboorte van een pandatweeling in Pairi Daiza: Fantastisch nieuws voor een soort in gevaar!

De teams van Pairi Daiza en het China Conservation and Research Center for the Giant Panda zijn vereerd u op deze vrijdag 9 augustus de geboorte van twee reuzenpanda’s te mogen aankondigen. Het gaat om de tweede (en dus meteen derde) pandageboorte in Pairi Daiza (en in de Benelux) na de geboorte van Tian Bao in ons park op 2 juni 2016. Deze tweeling betekent meteen ook nieuwe hoop voor deze iconische, bedreigde diersoort die als ‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst van de IUCN (International Union for Conservation of Nature) staat. Des te meer omdat de herintroducties van reuzenpanda’s in de natuur de laatste jaren bijzonder succesvol gebleken zijn. Tot op de dag van vandaag werden elf in gevangenschap geboren panda’s in de Chinese wouden herintegreerd, waarvan er negen succesvol waren en zich perfect konden aanpassen aan het leven in het wild. Een fantastisch cijfer.

Zie meer