Niet te missen!

Pairi Daiza stelt seizoensopening 2020 uit omwille van Covid-19

Omdat Pairi Daiza mee wil vechten tegen de verspreiding van het Covid-19-virus, zal het park de opening van het seizoen 2020, voorzien voor 21 maart, uitstellen naar 20 april. Deze beslissing wordt genomen in collegiaal overleg met de gemeentediensten van Brugelette.

Al sinds de eerste vaststelling van een Covid-19-besmetting in België, is Pairi Daiza in voortdurend contact met de gemeentediensten van Brugelette. Enerzijds ter voorbereiding van extra veiligheidsmaatregelen bij de opening van het nieuwe seizoen, anderzijds ter evaluatie van een eventueel uitstel van onze seizoensopening. De laatste maatregel werd de voorbije dagen uitvoerig bestudeerd.

Pairi Daiza neemt dan ook probleemloos kennis van een politieverordening genomen op deze vrijdag 13 maart door de burgemeester van Brugelette, in nauw overleg met de directie van Pairi Daiza. Deze verordening verbiedt bijeenkomsten op plekken voorzien voor meer dan 1.000 personen. Ook al is in de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad omtrent recreatieve activiteiten geen verwijzing naar grote openluchtsites zoals Pairi Daiza (we herinneren er aan dat het park maar liefst 75 hectare beslaat), toch lijkt het ons omwille van de volksgezondheid raadzaam om de deuren tijdelijk gesloten te houden.

Het uitstel van de opening van Pairi Daiza naar 20 april 2020 zal gevolgen hebben voor bezoekers die een overnachting of dagbezoek in Pairi Daiza geboekt hadden tussen 21 maart 2020 en deze nieuwe openingsdatum. De medewerkers van Pairi Daiza zzullen in de komende uren dan ook contact opnemen met alle personen die tussen 21 maart en 19 april een verblijf of dagtrip in het park gereserveerd hadden. Ze zullen allen de optie aangeboden krijgen hun bezoek te verplaatsen naar een latere datum. Hetzelfde geldt voor alle evenementen, scholengroepen of mensen die in een andere hoedanigheid het park zouden bezoeken.

Alle medewerkers van Pairi Daiza keken er naar uit om de bezoekers op 21 maart opnieuw te ontvangen. Deze openingsdatum was dan ook speciaal wat vroeger dan gewoonlijk gepland, om het publiek dit jaar wat vroeger toegang te geven tot onze nieuwe Noordpoolwereld The Land of the Cold en tot alle andere nieuwigheden en nieuwe dieren. Ons enthousiasme en dat van het publiek weegt echter niet op tegen de logische veiligheidsmaatregelen die als doel hebben om in deze crisistijd de volksgezondheid te vrijwaren.

Uitstel is geen afstel. De medewerkers van Pairi Daiza zullen van de komende extra sluitingsdagen gebruik maken om het park nog beter voor te bereiden op de komst van de eerste bezoekers. We kijken er alvast naar uit iedereen in goede gezondheid te ontvangen!

Prévente des abonnements à Pairi Daiza

Du jeudi 12 mars au mercredi 18 mars 2020, de 10h à 18h, il vous est possible d’acheter ou de renouveler votre abonnement pour la saison 2020 aux guichets de Pairi Daiza.

Attention ! N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’identité. S’il s’agit d’un abonnement PMR, vous devez être en mesure de présenter un document officiel attestant de ce statut.

Plus d'infos

Wordt Pairi Daiza opnieuw de beste dierentuin van Europa?

Beste vrienden, zoals jullie misschien wel al weten is Pairi Daiza ook dit jaar genomineerd door Diamond Theme Park Awards 2020, de « Oscars » onder de pretparken en zoo’s. Wil jij ons helpen om in 2020 voor de 3de keer de Beste Dierentuin van Europa te worden? Het enige wat je hiervoor moet doen is klikken op deze link en op Pairi Daiza stemmen: http://www.diamondthemeparkawards.com/…/dtpa-vote-editie10-… We kunnen al jullie stemmen gebruiken!

Stem voor ons

Pairi Daiza Foundation herintroduceert de geelbuikvuurpad in onze regio’s

De geelbuikvuurpad is een kleine pad van 3,5 tot 5 cm groot. In het wild worden geelbuikvuurpadden tussen 13 en 15 jaar oud. Je kan deze pad vinden in kleine poeltjes, plassen en vijvers midden in de bossen van Europa, zowel op vlaktes als in het middelgebergte (tussen 100 en 2100m hoogte). In de jaren tachtig verdween de geelbuikvuurpad bijna volledig in onze regio’s. Hierdoor besloot de Pairi Daiza Foundation, in samenwerking met Natagora en DNF, om de padden te herintroduceren op plaatsen waar ze eerder al leefden. »

Lees meer

Geboorte van een pandatweeling in Pairi Daiza: Fantastisch nieuws voor een soort in gevaar!

De teams van Pairi Daiza en het China Conservation and Research Center for the Giant Panda zijn vereerd u op deze vrijdag 9 augustus de geboorte van twee reuzenpanda’s te mogen aankondigen. Het gaat om de tweede (en dus meteen derde) pandageboorte in Pairi Daiza (en in de Benelux) na de geboorte van Tian Bao in ons park op 2 juni 2016. Deze tweeling betekent meteen ook nieuwe hoop voor deze iconische, bedreigde diersoort die als ‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst van de IUCN (International Union for Conservation of Nature) staat. Des te meer omdat de herintroducties van reuzenpanda’s in de natuur de laatste jaren bijzonder succesvol gebleken zijn. Tot op de dag van vandaag werden elf in gevangenschap geboren panda’s in de Chinese wouden herintegreerd, waarvan er negen succesvol waren en zich perfect konden aanpassen aan het leven in het wild. Een fantastisch cijfer.

Zie meer

Pairi Daiza bouwt grootste zonnepanelenparking ter wereld.

In het kader van de strijd tegen de klimaatopwarming is iedereen zich bewust van de noodzaak om het aandeel groene energie op zeer korte termijn op te trekken. PAIRI DAIZA, de Beste Dierentuin van Europa 2018 en 2019, wil een fl inke duit in het zakje doen en heeft beslist zijn nieuwe parking uit te rusten met de grootste fotovoltaïsche carport ter wereld.

Lees hier het persbericht
Malee - Pairi Daiza

Ontmoet Malee

Deze baby olifant, geboren op 26 februari 2019, kreeg de naam Malee (wat "Jasmijnbloem" wilt zeggen in het Thais). Zij en haar mama Aye Chan May stellen het erg goed.

Met Malee erbij wonen er nu maar liefst 21 olifanten (waaronder 19 Aziatische olifanten) in de Pairi Daiza.

Eléphant d'Asie