Verkoopsvoorwaarden (groepen)

1. Toepassing van de algemene voorwaarden

De overeenkomsten tussen partijen worden volledig en uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden die met de klant zijn overeengekomen, ongeacht enige tegenstrijdige bepaling in elk document van de klant.

2. Groepstarieven

Pairi Daiza biedt gunstige voorwaarden voor groepen volwassenen, senioren, kinderen en personen met een handicap die ten minste 10 werkdagen voor hun bezoek reserveren. Om te profiteren van de “groepstarieven” moet de groep per e-mail hebben gereserveerd en uit minimaal 20 betalende deelnemers (of 5 betalende PMR-deelnemers) bestaan die Pairi Daiza op dezelfde dag bezoeken (uitgezonderd feestdagen en brugdagen). Alle leden van de groep moeten samen arriveren op de ontmoetingspunten en tijden zoals vermeld in de reserveringsbevestiging.

3. Groepsreserveringen

3.1. Hoe reserveren?

Pairi Daiza accepteert alleen reserveringen die online of per e-mail worden gemaakt via het reserveringsformulier. De groep wordt verzocht slechts één formulier per groep en per bezoekdag te gebruiken. Dit formulier is beschikbaar op onze website (www.pairidaiza.eu). Om in aanmerking te komen voor het “groepstarief” moet de groep ten minste 10 werkdagen voor de bezoekdatum reserveren en uit minimaal 20 betalende deelnemers (of 5 betalende PMR-deelnemers) bestaan die Pairi Daiza op dezelfde dag bezoeken (uitgezonderd feestdagen en brugdagen).

3.2. Bevestiging van de reservering

De reservering is definitief zodra deze schriftelijk door Pairi Daiza is bevestigd. Op de bezoekdag meldt de groepsleider zich bij het informatiebureau met deze bevestiging. Groepen die dit document niet een week voor hun bezoek hebben ontvangen, worden verzocht contact op te nemen met de afdeling Reserveringen (+32 68 250.833).

3.3. Niet-gereserveerd bezoek

Elke groep die zijn bezoek niet heeft gereserveerd en zich bij het informatiebureau meldt, krijgt het groepstarief zonder gratis voorzieningen.

4. Alleen entreetickets reserveren

4.1. Ontvangst van tickets ter plaatse

Op de dag van het bezoek meldt de groepsleider zich bij het informatiebureau met het bevestigingsdocument. Voor de betaling voldoet hij het resterende bedrag:

  • Ofwel contant of per pinpas op de dag zelf.
  • Ofwel na het bezoek op factuur. Indien u voor deze betalingswijze kiest, wordt een officiële bestelbon per e-mail en bij de kassa op de dag van uw bezoek gevraagd. Dit document moet een briefhoofd, het totale bedrag van het bezoek, een stempel en een handtekening bevatten. Let op: Franse cheques worden niet meer geaccepteerd. Indien uw groep niet meer uit 20 betalende personen bestaat, wordt het individuele tarief toegepast.

4.2. Ontvangst van tickets vooraf

De reservering van tickets moet uiterlijk 10 werkdagen voor het bezoek worden gedaan en het exacte aantal deelnemers moet ten minste 7 werkdagen voor de komst van de groep per e-mail aan Pairi Daiza worden doorgegeven. Alle tickets moeten uiterlijk 3 werkdagen voor het bezoek worden betaald. De tickets worden dan per e-mail verzonden na ontvangst van de betaling. Indien uw groep niet meer uit 20 betalende personen bestaat, wordt het individuele tarief toegepast.

5. Reservering van maaltijden

Maaltijdreserveringen moeten ten minste 10 werkdagen voor de bezoekdatum worden ontvangen, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Om de kwaliteit van de service te garanderen, moet Pairi Daiza het exacte aantal maaltijden per e-mail ontvangen, en dit uiterlijk 7 werkdagen voor de bezoekdatum. Een uniforme menukeuze wordt gevraagd voor alle leden van de groep. Pairi Daiza bevestigt de reservering schriftelijk en vermeldt het te betalen voorschot (overeenkomend met 50% van het totale reserveringsbedrag). Als het voorschot niet binnen de in de bevestigingsbrief vermelde termijn is ontvangen, behoudt Pairi Daiza zich het recht voor de reservering te annuleren. Na ontvangst van dit voorschot wordt de reservering als definitief beschouwd.

6. Reservering van een rondleiding

Rondleidingsreserveringen moeten ten minste 10 werkdagen voor de bezoekdatum worden ontvangen, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Pairi Daiza bevestigt de reservering schriftelijk en vermeldt het te betalen voorschot (overeenkomend met 50% van het totale reserveringsbedrag). Tijdens rondleidingen begeleidt een gids maximaal 25 deelnemers. De tijden vermeld in het bevestigingsdocument zijn indicatief. Ze worden bevestigd bij het verzenden van de tickets of bij ontvangst bij de kassa. In geval van vertraging van de groep op het ontmoetingspunt, wacht de gids maximaal 15 minuten. De duur van de rondleiding wordt niet verlengd.

7. Reservering van GiftCards (Cadeaubonnen)

De groep kan cadeaubonnen bestellen voor een vast bedrag (minimaal € 10 – maximaal € 50 per cadeaubon). Deze cadeaubonnen kunnen worden gebruikt in alle winkels en eetgelegenheden van Pairi Daiza. De totale waarde van de bestelde cadeaubonnen moet uiterlijk 7 werkdagen voor de bezoekdatum worden betaald, en zodra het voorschot is betaald, kunnen het aantal en de waarde van de cadeaubonnen niet meer worden gewijzigd. De cadeaubonnen zijn geldig vanaf de dag van het bezoek tot de laatste dag van het seizoen. Niet-gebruikte (gedeeltelijk of volledig) cadeaubonnen worden niet terugbetaald.

8. De groep is minder talrijk dan gepland

Als op de dag van het bezoek het werkelijke aantal deelnemers lager is dan het gereserveerde aantal, gelden de volgende voorwaarden:

8.1. Entreetickets

Voor vooraf verzonden tickets: Pairi Daiza accepteert geen terugbetaling van tickets. Niet-gebruikte tickets worden niet terugbetaald of omgeruild. Voor tickets betaald op de dag van het bezoek: Het dossier wordt aangepast op basis van het werkelijk aanwezige aantal deelnemers en het verschil wordt berekend bij de kassa, in de ochtend van het bezoek.

8.2. Maaltijden

Pairi Daiza accepteert een afwijking van maximaal 3 maaltijden ten opzichte van het bevestigde aantal maaltijden. Maaltijden die niet worden geconsumeerd boven 3 maaltijden moeten volledig worden betaald. Ter herinnering, het aantal gereserveerde maaltijden moet uiterlijk 7 werkdagen voor de bezoekdatum schriftelijk worden doorgegeven.

9. De groep is talrijker dan gepland

Als op de dag van het bezoek het werkelijke aantal deelnemers hoger is dan het bevestigde aantal, betaalt de groepsleider de extra entree- en/of maaltijdtickets bij het informatiebureau en ontvangt hij het juiste aantal entree- en/of maaltijdtickets. Voor de entreetickets wordt het kassa groepstarief toegepast. Voor de maaltijden doet Pairi Daiza haar uiterste best om, binnen de grenzen van haar mogelijkheden, de extra deelnemers in de beste omstandigheden te ontvangen, zonder echter het aantal beschikbare plaatsen en het gekozen menu te garanderen.

10. Wijziging van tickets

Als op de dag van het bezoek de leeftijdscategorie van uw tickets moet worden gewijzigd, betaalt de groepsleider het verschil volgens het kassa groepstarief bij het informatiebureau.

11. Annuleringen

Annuleringen moeten ten minste 3 werkdagen voor de bezoekdatum bij Pairi Daiza worden ontvangen. Ze moeten uitsluitend per e-mail worden ingediend. Voor reserveringen die niet worden geannuleerd en als de groep niet op de aangekondigde bezoekdag verschijnt, worden de maaltijden, rondleidingen en/of activiteiten volledig in rekening gebracht, vermeerderd met een bedrag van € 30 om de administratieve kosten te dekken.

11.1. Annuleringskosten

Het verschuldigde bedrag kan worden terugbetaald volgens de volgende percentages:

  • Meer dan 20 werkdagen voor de bezoekdatum: 100%.
  • Tussen 19 werkdagen en 3 werkdagen voor de bezoekdatum: 50%
  • Vanaf 3 werkdagen voor de bezoekdatum: 0%.

12. Wijzigingen en annulering door de verkoper – overmacht

Wanneer, vóór de aanvangsdatum van het bezoek, de uitvoering van een van de essentiële diensten van het bezoek (toegang tot het park, rondleiding, catering) onmogelijk wordt gemaakt door een externe gebeurtenis die zich aan Pairi Daiza opdringt, behalve in geval van overmacht, informeert Pairi Daiza de groep zo snel mogelijk en stelt een wijziging van de reservering per e-mail voor. De groep heeft dan de mogelijkheid om:

 • De ontbinding van zijn reservering te vragen, zonder boete of kosten en met volledige terugbetaling, schriftelijk gericht aan het bedrijf binnen twintig dagen na de oorspronkelijk afgesproken bezoekdatum; of
 • De voorgestelde wijziging door Pairi Daiza te accepteren. De groep laat zijn keuze zo snel mogelijk schriftelijk aan Pairi Daiza weten. Wanneer tijdens het bezoek van de groep een van de essentiële diensten niet door Pairi Daiza kan worden uitgevoerd om een andere reden dan overmacht, stelt Pairi Daiza, indien mogelijk, een vergelijkbare dienst op dezelfde datum of op een latere datum voor ter vervanging van de niet uitgevoerde dienst. Beperking van de niet-essentiële diensten en prestaties van Pairi Daiza vanwege weersomstandigheden, plantaardige of dierlijke omstandigheden, werkzaamheden of overmacht geven geen recht op terugbetaling of verplaatsing van de dienst door de groep. In geval van overmacht die Pairi Daiza verhindert al haar of een deel van haar contractuele verplichtingen na te komen, worden de verplichtingen van het park automatisch opgeschort en kan Pairi Daiza niet aansprakelijk worden gesteld jegens de groep in geval van niet-uitvoering. Wanneer een dergelijke externe gebeurtenis die zowel onvoorspelbaar als onoverkomelijk is zich voordoet, biedt Pairi Daiza de groep een tegoedbon aan ter waarde van het oorspronkelijk gereserveerde bezoek, te gebruiken op een latere datum als vervanging voor de niet-uitgevoerde dienst, afhankelijk van beschikbaarheid. Tot de gevallen van overmacht behoren algemene of specifieke stakingen of sociale acties bij Pairi Daiza, medische, sanitaire, veiligheids- of klimatologische omstandigheden die een risico vormen voor de activiteiten van Pairi Daiza of haar klanten, of enige openbare opdracht tot sluiting of beperking van de activiteiten van Pairi Daiza om welke reden dan ook.

13. Betalingsvoorwaarden

13.1. Betaling van bedragen (entreetickets, maaltijden, rondleidingen)

Het verschuldigde bedrag moet worden overgemaakt met vermelding van de bezoekdatum en het reserveringsnummer:

  • Voor België, op de bankrekening BELFIUS IBAN: BE28 0682 3698 0020 BIC: GKCCBEBB
  • Voor Frankrijk, op de bankrekening BNP Paribas Nord de France IBAN FR76 3000 4023 2300 0111 5598 778 SWIFT: BNPAFRPP Op de rekening van Pairi Daiza s.a. met de bezoekdatum en het reserveringsnummer.

13.2. Betaling bij het informatiebureau

De groepsleider betaalt het restant van het dossier bij het informatiebureau. De geaccepteerde betaalmiddelen bij Pairi Daiza zijn:

  • Contant (wij verzoeken u grote coupures te gebruiken)
  • Met pinpas (Bancontact, Mistercash) en creditcards (Visa, MasterCard). Eén betaling voor de hele groep wordt geaccepteerd. Groepen worden verzocht het geld van de deelnemers te verzamelen voordat ze naar de kassa gaan. Voor betalingen op factuur moet de groepsleider zich melden met het originele, correct ingevulde en ondertekende bestelbon; een kopie hiervan moet uiterlijk 2 werkdagen voor het bezoek per e-mail worden verzonden. Let op: betalingen per Franse cheque worden niet meer geaccepteerd.

13.3. Factuurverzoek

Groepen die een betaalde factuur willen ontvangen, moeten dit vermelden op het reserveringsformulier. De groepsleider moet dit uiterlijk op de bezoekdag per e-mail melden. De betaalde factuur wordt per e-mail of post verzonden.

13.4. Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Onverminderd andere schadevergoedingen, brengt elke niet-betaalde som bij vervaldag automatisch, en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van € 40 met zich mee, als schadevergoeding overeenkomstig artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek, evenals een vertragingsrente tegen een tarief van 1% per maand.

Member

Word Pairi Daiza Member

Vanaf 105 euro/jaar

Geniet 365 dagen lang van Pairi Daiza, de tuinen veranderen met de seizoenen en de activiteiten, met uitzondering van de enkele dagen dat het gesloten is in januari en februari. En profiteer van vele andere voordelen en kortingen!

Member worden