Project

Spix' ara opnieuw introduceren, een vogelsoort die is uitgestorven in het wild

Bekend geworden door de animatiefilm “Rio” en het iconische personage “Blu”, is de Spix’ ara een van de zeldzaamste vogels ter wereld. Zijn leefgebied is beperkt tot slechts één regio ter wereld, de Braziliaanse Caatinga. Slachtoffer van stroperij en habitatvernietiging door de ontwikkeling van landbouwactiviteiten, is de populatie wilde Spix’ ara’s geleidelijk afgenomen tot volledige uitsterving in 2000.

Het fokken, de laatste kans

De laatste vogels die illegaal werden gehouden, konden gelukkig in het begin van de jaren 2000 worden gered. Een fokprogramma werd toen gestart om de soort te redden. Er zijn wereldwijd 3 centra betrokken bij het fokken van de Spix’ ara’s, in Berlijn (Association for the Conservation of Threatened Parrots – ACTP), in Brazilië en in Pairi Daiza. Het ultieme doel is om de in gevangenschap gefokte Spix’ ara’s in Brazilië vrij te laten. Om dit proces succesvol te laten verlopen, is een geleidelijke heraanpassing van de vogels aan hun natuurlijke omgeving essentieel. In Brazilië voorziet een herintroductiecentrum de vogels van de nodige vaardigheden om in het wild te overleven. Het gebied waar de Spix’ ara’s zullen worden vrijgelaten, is beschermd. De Braziliaanse autoriteiten blijven zich inzetten om de Caatinga te beschermen.

Een droom die werkelijkheid werd

In 2022 werd een van de dromen van de Pairi Daiza Foundation werkelijkheid met de herintroductie van 20 Spix’ ara’s in hun natuurlijke habitat in Brazilië. Dit was een wereldprimeur die met succes werd uitgevoerd met de hulp van de Foundation en het team van dierenverzorgers van het park, in samenwerking met onder meer ACTP en de Braziliaanse overheid… In november 2023 hebben de ambitieuze conservatie-inspanningen die al vele jaren in Duitsland, Pairi Daiza en Brazilië worden ondernomen, hun eerste vruchten afgeworpen. De vertegenwoordigers van deze uitgestorven soort in het wild, die in 2022 dankzij de Pairi Daiza Foundation en haar partners in Brazilië zijn geherintroduceerd, beginnen zich voort te planten in hun oorspronkelijke regio. Dit belangrijke evenement laat zien dat niets onmogelijk is. Dat samen, als we het willen, we grote dingen kunnen bereiken en kunnen beschermen of zelfs herstellen wat door de mensheid ernstig is beschadigd.

Member

Word Pairi Daiza Member

Vanaf 105 euro/jaar

Geniet 365 dagen lang van Pairi Daiza, de tuinen veranderen met de seizoenen en de activiteiten, met uitzondering van de enkele dagen dat het gesloten is in januari en februari. En profiteer van vele andere voordelen en kortingen!

Member worden