IK DOE EEN GIFT

De Pairi Daiza Foundation wil niet alleen de krachten bundelen van al diegenen die een paradijs op aarde willen bouwen, maar ook fondsen werven om de projecten te financieren.

De Pairi Daiza Foundation wordt grotendeels gefinancierd door de vrijwillige bijdragen van personen, andere stichtingen of bedrijven om projecten te organiseren voor de bescherming van bedreigde soorten, het behoud van leefomgevingen of wetenschappelijk onderzoek gewijd aan dieren.

**Door een gift te doen, toont u uw gevoeligheid voor het onderwerp en draagt u uw eigen steentje bij aan de bescherming van onze natuurlijke leefomgevingen, die meer en meer worden bedreigd, en aan het tegengaan van de dramatische afname van de biodiversiteit. **

Meer info
Een stap verder gaan...

IK WORD PETER/METER

Peter of meter worden, dat is een bevoorrechte band creëren met een soort uit ons park, en in het bijzonder met die soorten waaraan de stichting specifieke financiële middelen besteedt in het kader van projecten.

Het geld dat aldus wordt gestort, gaat integraal naar projecten en programma’s die de stichting in België en de wereld organiseert of steunt. Die programma’s passen binnen onze vier missies.

Meer weten
Een andere manier om een gift te doen

IN MIJN TESTAMENT

Een manier om de projecten van de stichting te steunen, is door de Pairi Daiza Foundation als erfgenaam in uw testament op te nemen.

U geeft zo uw waarden van respect voor de natuur, voor dieren en voor een harmonieus leven van de mens op aarde door aan de toekomstige generaties.

Meer info
Vrijwilliger worden...

IK STEL MIJN TALENTEN TER BESCHIKKING

Wilt u graag een concrete bijdrage leveren aan de Stichting door U in te zetten rekening houdend met uw beschikbaarheid? De Pairi Daiza Foundation stelt u een vrijwillige rol voor in het kader van haar verschillende opdrachten voor het behoud en de bescherming van de fauna, de flora en het natuurlijk erfgoed.

Vrijwilliger worden

Contacter la Fondation

  • Par email : info-foundation@pairidaiza.eu
  • Par téléphone : +32 (0)68 49 59 68
  • Par courrier : Pairi Daiza Foundation - Domaine de Cambron, 1 - 7940 Brugelette (B)
Envoyer un mail à la Fondation