De liefde voor dieren en de strijd tegen dierenleed vormen de kern van wat we doen. Om een doeltreffende bijdrage te leveren, heeft de Pairi Daiza Foundation 5 prioritaire missies gedefinieerd die haar motiveren en haar gemeenschap mobiliseren om concrete acties te ondernemen ten voordele van de biodiversiteit.

Deze missies worden in de praktijk gebracht via projecten in België en de rest van de wereld. De partners van de Pairi Daiza Foundation (ngo's en verenigingen) werken in alle uithoeken van de wereld, op het terrein, zo dicht mogelijk bij de bedreigde dieren.

Bedreigde habitats beschermen

Door de habitat van een bedreigde diersoort te beschermen, helpen we eigenlijk een heel ecosysteem. Meer dan 8 op de 10 diersoorten die met uitsterven worden bedreigd, krijgen te maken met een beschadigde of zelfs vernietigide natuurlijke habitat. De belangrijkste oorzaak: menselijke activiteiten, met ontbossing als gevolg. Volgens onze collega's WWF België worden jaarlijks bosgebieden zo groot als 3 keer de oppervlakte van België vernietigd. De bescherming van habitats omvat het behoud en herstel ervan met het oog op de natuurlijke herkolonisatie door soorten.

Meer info

Bedreigde soorten beschermen

Elke soort is essentieel voor het evenwicht binnen ecosystemen. Olifanten, gorilla's, panda's, orang-oetans, ... Volgens de IUCN (International Union for the Conservation of Nature) wordt bijna één soort op drie momenteel geclassificeerd als bedreigd en loopt deze het risico om op een dag helemaal te verdwijnen. De bescherming van bedreigde soorten is gericht op de herintroductie van dier- en plantensoorten in hun oorspronkelijke biotoop, maar ook op de bescherming van bedreigde dieren in het wild.

Meer info

Steunen van wetenschappelijk onderzoek

Dierenbescherming heeft ook te maken met wetenschap. Door onderzoeksprogramma's te steunen, kunnen veel wetenschappelijke vorderingen worden gemaakt die bedreigde diersoorten kunnen vooruithelpen. De Pairi Daiza Foundation steunt onderzoeksprogramma's ex situ en projecten in situ in de natuurlijke leefomgeving van bedreigde diersoorten.

Meer info

Opvang van reptielen en amfibieën

De opvang van reptielen en amfibieën die door particulieren zijn afgestaan of, in sommige gevallen, in beslag zijn genomen, wordt mogelijk gemaakt door ons opvangcentrum. Dit opvangcentrum ligt in het hart van het park en vangt elk jaar enkele honderden beschermde dieren op. Door ze een leefomgeving te bieden die aansluit bij hun zeer specifieke behoeften, helpen we het aantal in het wild achtergelaten dieren en het verspreiden van invasieve soorten (die zeer schadelijk zijn voor de lokale flora en fauna) te beperken. De teams van Pairi Daiza besteden 4.400 uur per jaar aan de verzorging van deze dieren.

Meer info

Natuurlijk erfgoed valoriseren

Het beschermen van het natuurlijk erfgoed gebeurt in naam van de biodiversiteit en het behoud van het evenwicht in de relatie tussen mens en natuur. Het is bovendien een bron van inspiratie en verwondering. Door actie te ondernemen om deze onvervangbare natuurlijke schatten te behouden, kunnen ook de toekomstige generaties genieten van de vele schoonheden die de natuur te bieden heeft.

Contacteer de Foundation

  • Par email : info-foundation@pairidaiza.eu
  • Par téléphone : +32 (0)68 49 59 68
  • Par courrier : Pairi Daiza Foundation - Domaine de Cambron, 1 - 7940 Brugelette (B)
Stuur een e-mail naar de Pairi Daiza Foundation