In mijn testament

Een manier om de projecten van de Foundation te steunen, is door de Pairi Daiza Foundation als erfgenaam in uw testament op te nemen. U geeft zo uw waarden van respect voor de natuur, voor dieren en voor een harmonieus leven van de mens op aarde door aan de toekomstige generaties.

Belangrijke mededeling: duolegaat levert geen fiscaal voordeel meer op aan de verre familieleden maar wel totale zero erfbelasting voor de goede doelen erkende organisaties

Volgens de beslissing van de Vlaamse regering, zullen Goede doelen, zoals de Pairi Daiza Foundation, vanaf 1 juli 2021 geen belasting moeten betalen wanneer u hen iets schenkt of nalaat via uw testament. Hiermee onderlijnt de Vlaamse regering de meerwaarde van organisaties als de Pairi Daiza Foundation en kunnen dergelijke giften integraal besteed worden voor het doel waarvoor zij bestemd zijn. Voor mensen die in Brussel en Wallonië wonen blijven de tarieven ongewijzigd. De vorige fiscale formule (“Duo-leg”), waarbij nalaten aan verre familieleden wordt gecombineerd met een legaat aan een goed doel om zo meer over te houden, zal niet meer gunstig zijn en soms zelfs onuitvoerbaar. De techniek van het duo legaat zal dus geen fiscaal voordeel meer opleveren aan de verre familieleden voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021. Voor zij die in Brussel en Wallonië wonen, blijft de techniek van het duo legaat bestaan

In de toekomst raden we aan om de voorkeur te geven aan een rechtstreeks legaat, en niet meer via duolegaat te steunen. Zoals onderstaand voorbeeld aantoont, hebben beide procedures namelijk hetzelfde resultaat. Als u nog geen testament hebt opgemaakt, Pairi Daiza Foundation wil steunen, en in Vlaanderen woont, raden we u af om een duo legaat te maken maar een rechtstreeks legaat te voorzien.

Het duo legaat zal gelden voor wie overlijdt vóór de nieuwe wetgeving van kracht is (1 juli 2021). Wie nadien overlijdt, zal geen belastingvoordeel meer nalaten aan de erfgenamen. Heeft u reeds een testament met duo legaat voor Pairi Daiza opgemaakt (en woont u in Vlaanderen), dan neemt u het beste contact op met de notaris of met ons, voorkeur via legs@paridaiza-foundation.org. Het duo legaat op zich blijft bestaan, maar het fiscaal regime dat erop wordt toegepast wijzigt. Door de nieuwe wetgeving bestaat het risico dat goede doelen zoals Pairi Daiza Foundation een te hoge erfbelasting moeten betalen in vergelijking met het aangeboden erfdeel, en de erfenis zullen verwerpen. En dan gelden de normale en hoge tarieven voor de erfgenamen. Er bestaat vandaag nog heel veel onduidelijkheid, zoals bijvoorbeeld omtrent mensen die wilsombekwaam zijn. We hopen samen met u dat er snel klaarheid komt. Voor specifieke vragen rond een duo legaat of een nalatenschap voor Pairi Daiza Foundation, kan u in alle vertrouwelijkheid terecht bij legs@paridaiza-foundation.org.

De Foundation contacteren

  • Via e-mail : info@pairidaiza-foundation.org
  • Telefonisch : +32 (0)68 49 59 68
  • Per post : Pairi Daiza Foundation - Domaine de Cambron, 1 - 7940 Brugelette (B)
Stuur een e-mail naar de Pairi Daiza Foundation