Dieren

Pairi Daiza Foundation

TICKETS & RESERVATIES

Westelijke laaglandgorilla's

Les Gorilles des plaines de l’Ouest – Pairi Daiza
Zoogdier

De rug bedekt met grijze haren

De westelijke laaglandgorilla is een indrukwekkende primaat die leeft in vochtige tropische wouden en moerasgebieden, tot op 1.300 m hoogte, van de Atlantische kust van Midden-Afrika. Het is een vredelievend dier dat alleen agressief is als het wordt gestoord of bedreigd.

Deze grote primaat leeft in groep, waarin doorgaans een dominant mannetje zit, dat groter en sterker is dan de wijfjes (hij is tot 1m80 groot en kan bijna 200 kg wegen) en waarvan de rug bedekt is met grijze haren. Hij leeft samen met enkele wijfjes en hun nageslacht: baby’s, jonge apen, adolescenten en jongvolwassenen. Ze planten zich slechts langzaam voort: het wijfje is pas na een achttal jaar geslachtsrijp en werpt één jong per jaar, na een dracht van ongeveer 9 maanden.

De soort wordt ingedeeld als ernstig met uitsterven bedreigd. Twintig jaar geleden waren er nog ongeveer 100.000 individuen, maar de intense ontbossing, de stroperij en vooral ziekten zoals een vorm van het hiv-virus, malaria en vooral ebola hebben de gorillapopulaties sterk doen dalen.

In Pairi Daiza

6 gorilla's in Pairi Daiza

 • Shomari (mannetje) geboren op 12 juli 2007 in Artis Zoo (Nederland). Aangekomen in Pairi Daiza in 2016.
 • Indigo (mannetje) geboren op 27 september 2012 in Durrell Wildlife (Jersey). Aangekomen in Pairi Daiza in 2019.
 • Tebogo (mannetje) geboren op 22 maart 2012 in Zoologischer Garten Wuppertal (Duitsland). Aangekomen in Pairi Daiza in 2019.
 • Nasibu (mannetje) geboren op 1 april 2017 in de Zoo van Frankfurt. Aangekomen in Pairi Daiza in 2022.
 • Uzuri (vrouwtje) geboren op 15 oktober 2008 in de Zoo van Duisburg. Aangekomen in Pairi Daiza in 2022.
 • Gasira (vrouwtje) geboren op 4 maart 2010 in de Zoo van Keulen. Aangekomen in Pairi Daiza in 2022.

Wij hebben hen een territorium gegeven dat perfect past bij hun indrukwekkende gestalte: twee eilanden, met op elk eiland een holle heuvel in de vorm van een vulkaan waarin, verlicht door de lichtinval vanuit de krater, een groot verblijf is ingericht waar ze kunnen rondwandelen, klimmen, in het zand kunnen zitten en ons met hun kleine, levendige oogjes kunnen gadeslaan.

Les Gorilles des plaines de l’Ouest – Pairi Daiza
Ontmoeting

Hoe moet u zich gedragen in de buurt van onze gorilla's?

Als ze binnen zitten, kunt u onze gorilla's observeren door een raam. Dit raam verhindert geen interactie via blikken, houding, gebaren of de stem. De gorilla is zeer gevoelig en intelligent: hij is perfect in staat uw houding te interpreteren. Stel u dus niet arrogant of respectloos op door hem in de ogen te kijken, te schreeuwen of bruuske bewegingen te maken. Als hij begrijpt dat het niet uw bedoeling is hem uit te dagen of te vernederen, stelt hij zich eerder nieuwsgierig dan gestrest op.

Les Gorilles des plaines de l’Ouest – Pairi Daiza
Identiteitsfiche

Een "ernstig bedreigde" diersoort

 • Naam: Westelijke Laaglandgorilla's
 • Latijnse naam: Gorilla gorilla gorilla
 • Afkomst: Westen van Midden-Afrika
 • IUCN-status: Ernstig bedreigd
 • Cites: Bijlage I

Word peter of meter van de westelijke laaglandgorilla's

Het bedrag van het peter- of meterschap gaat integraal naar de Pairi Daiza Foundation voor projecten inzake het behoud en de bescherming van de bedreigde soorten.

Je parraine les Gorilles des plaines de l’Ouest