Dieren

Pairi Daiza Foundation

TICKETS & RESERVATIES

Westelijke laaglandgorilla's

Les Gorilles des plaines de l’Ouest – Pairi Daiza
Zoogdier

De rug bedekt met grijze haren

De westelijke laaglandgorilla is een indrukwekkende primaat die leeft in vochtige tropische wouden en moerasgebieden, tot op 1.300 m hoogte, van de Atlantische kust van Midden-Afrika. Het is een vredelievend dier dat alleen agressief is als het wordt gestoord of bedreigd.

Deze grote primaat leeft in groep, waarin doorgaans een dominant mannetje zit, dat groter en sterker is dan de wijfjes (hij is tot 1m80 groot en kan bijna 200 kg wegen) en waarvan de rug bedekt is met grijze haren. Hij leeft samen met enkele wijfjes en hun nageslacht: baby’s, jonge apen, adolescenten en jongvolwassenen. Ze planten zich slechts langzaam voort: het wijfje is pas na een achttal jaar geslachtsrijp en werpt één jong per jaar, na een dracht van ongeveer 9 maanden.

De soort wordt ingedeeld als ernstig met uitsterven bedreigd. Twintig jaar geleden waren er nog ongeveer 100.000 individuen, maar de intense ontbossing, de stroperij en vooral ziekten zoals een vorm van het hiv-virus, malaria en vooral ebola hebben de gorillapopulaties sterk doen dalen.

In Pairi Daiza

Zes gorilla's in de Tuin der Werelden

In Pairi Daiza wonen zes grote gorilla's (Lomako, Wazungu, Shomari, Tebogo, Indigo en Dayo), jonge volwassen mannetjes die in twee groepen verdeeld zijn. Wij hebben hen een territorium gegeven dat perfect past bij hun indrukwekkende gestalte: twee eilanden, met op elk eiland een holle heuvel in de vorm van een vulkaan waarin, verlicht door de lichtinval vanuit de krater, een groot verblijf is ingericht waar ze kunnen rondwandelen, klimmen, in het zand kunnen zitten en ons met hun kleine, levendige oogjes kunnen gadeslaan.

Les Gorilles des plaines de l’Ouest – Pairi Daiza
Ontmoeting

Hoe moet u zich gedragen in de buurt van onze gorilla's?

Als ze binnen zitten, kunt u onze gorilla's observeren door een raam. Dit raam verhindert geen interactie via blikken, houding, gebaren of de stem. De gorilla is zeer gevoelig en intelligent: hij is perfect in staat uw houding te interpreteren. Stel u dus niet arrogant of respectloos op door hem in de ogen te kijken, te schreeuwen of bruuske bewegingen te maken. Als hij begrijpt dat het niet uw bedoeling is hem uit te dagen of te vernederen, stelt hij zich eerder nieuwsgierig dan gestrest op.

Les Gorilles des plaines de l’Ouest – Pairi Daiza
Identiteitsfiche

Een "ernstig bedreigde" diersoort

  • Naam: Westelijke Laaglandgorilla's
  • Latijnse naam: Gorilla gorilla gorilla
  • Afkomst: Westen van Midden-Afrika
  • IUCN-status: Ernstig bedreigd
  • Cites: Bijlage I

Elodie

Verzorgster
De gorilla's zijn een deel van mijn leven geworden. Ik heb twee kinderen thuis en vijf in het Park… Het zijn volwaardige wezens. Ze hebben allemaal hun eigen karakter, we lachen, maken plezier, discussiëren, houden ons hart vast als er eentje ziek is…

Word peter of meter van de westelijke laaglandgorilla's

Het bedrag van het peter- of meterschap gaat integraal naar de Pairi Daiza Foundation voor projecten inzake het behoud en de bescherming van de bedreigde soorten.

Je parraine les Gorilles des plaines de l’Ouest