Dwergnijlpaard

Een kleiner en discreter nijlpaard.

Het Dwergnijlpaard leeft in de bossen, moerassen en langs de oevers van waterlopen, en is sterk met uitsterven bedreigd door de ontbossing, stroperij en ook, zonder twijfel, de burgeroorlogen die deze regio's verwoest hebben. De wildpopulatie wordt geraamd op niet meer dan 3.000 exemplaren, maar de dieren passen zich goed en planten zich goed voort in gevangenschap. Het Dwergnijlpaard mag dan kleiner zijn dan zijn neef, het gewone nijlpaard, het weegt nog steeds tussen 180 en 270 kg met een schofthoogte van ongeveer 80 cm. Het is een discreet en timide dier, waardoor het in het westen pas in de negentiende eeuw werd ontdekt. Het Dwergnijlpaard leeft meer op het land, dan het gewone nijlpaard, maar heeft eveneens nood aan water om zijn huid te hydrateren, zijn temperatuur te reguleren en, in tweede instantie, om zich te voeden. Bij schemerlicht komt hij uit het water en, nadat hij zich heeft gevoed met waterplanten, graast hij varens en andere bladeren, diep in de tropische bossen. Het Dwergnijlpaard leeft niet in groep maar alleen of in koppel met één jong, want het wijfje baart slechts zelden

IDENTITEITSFICHE

  • Naam : Dwergnijlpaard
  • Latijnse naam : Choeropsis liberiensis
  • Afkomst : West-Afrika: Liberia, Sierra Leone, Ivoorkust, Guinee
  • Statut IUCN : Bedreigd
  • Cites : Annexe II