We steunen wetenschappelijk onderzoek.

Waarom?

  • We zijn ervan overtuigd dat, naast de doelstellingen rond bescherming en opleiding, de aanwezigheid van dieren in dierentuinen een gunstige wetenschappelijke vooruitgang voor de bedreigde soorten moet opleveren.
  • De wetenschappelijke vooruitgang die via ‘ex situ’ onderzoeksprogramma's is geboekt, is op termijn bevorderlijk voor de ‘in situ’ bescherming van bedreigde soorten.

Hoe?

De onderzoeksprogramma’s zijn het resultaat van de samenwerking tussen enerzijds onze dierenartsen en verzorgers, en anderzijds universiteiten of onderzoekscentra. We selecteren onze projecten op basis van o de positieve impact die de te verwerven kennis kan hebben op het behoud van bedreigde soorten, ongeacht de discipline (fysiologie, studie van infectieziekten, gedragsbiologie ...); o de wetenschappelijke nauwkeurigheid van het project; o hun menselijke en financiële kosten.

Onze lopende projecten

China en Pairi Daiza

We proberen inzicht te krijgen in het mysterie van de voortplanting van reuzenpanda’s op

Jella Wauters leidt voor de Pairi Daiza Foundation het onderzoek “Metabolomics in the Giant Panda: unraveling the reproductive biology” aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Gent. Dit onderzoek gaat over de ontwikkeling van een test waarmee wetenschappers overal ter wereld de bronsttijd van het pandawijfje (enkele weken vóór het begin ervan) kunnen voorspellen aan de hand van hormonale merkers die in de urine van het dier zitten.

De vruchtbare periode van een reuzenpandawijfje valt maar één keer per jaar en duurt slechts één tot drie dagen. Ook al vindt er binnen dit korte tijdsbestek een bevruchting plaats, de rest van de dracht blijft een groot mysterie. De precieze duur van de dracht, schijnzwangerschappen en/of de redenen waarom de foetus door het voortplantingsstelsel van het reuzenpandawijfje wordt geabsorbeerd: het zijn vandaag nog grote vraagtekens.

De hormonale merkers, die centraal staan in het onderzoekswerk van Jella Wauters, zouden dus het precieze moment van de ovulatie kunnen prijsgeven, waardoor we de evolutie van één van de meest raadselachtige drachten van het dierenrijk zouden kunnen volgen. Uiteindelijk zouden de kansen op voortplanting aanzienlijk kunnen worden vergroot, niet alleen in de dierenparken en voortplantingscentra in China, maar ook in de natuur.

Meer weten

We mobiliseren voor de toekomst van de ijsberen in Canada.

De Pairi Daiza Foundation besloot het wetenschappelijk onderzoeksproject te steunen dat gecoördineerd wordt door onze partner Polar Bears International, de grootste internationale organisatie die zich inzet voor het behoud van ijsberen en hun leefmilieu. De organisatie probeert in kaart te brengen hoe de opwarming van de aarde de manier van leven van ijsberen in Hudson Bay, Canada, beïnvloedt.

Meer info
Azië

We proberen olifanten te beschermen tegen de verwoestende herpes

We willen olifanten beschermen tegen het verwoestende herpesvirus Herpes is een van de grootste doodsoorzaken voor Aziatische olifanten, zowel in het wild als in dierentuinen. De ziekte treft vooral dieren tussen 1 en 8 jaar en veroorzaakt een acute hemorragische aandoening, met oedeem en inwendige bloedingen. Jonge Aziatische olifanten verliezen in meer dan 80% van de gevallen de strijd met herpes, binnen enkele uren of dagen. De Pairi Daiza Foundation werkt aan de oprichting van een diagnoselabo voor olifantenherpes in België, in samenwerking met het veterinair laboratorium Zoolyx in Aalst, en draagt bij tot het onderzoek voor de ontwikkeling van een vaccin met Vaxinano.

Meer weten
België

We dragen bij aan innovatief onderzoek over milieu-DNA

Project uitgevoerd in samenwerking met e-biom.

Binnenkort meer info.

Contacter la Fondation

  • Par email : info-foundation@pairidaiza.eu
  • Par téléphone : +32 (0)68 49 59 68
  • Par courrier : Pairi Daiza Foundation - Domaine de Cambron, 1 - 7940 Brugelette (B)
Envoyer un mail à la Fondation