Ontdek de verschillende manieren waarop u Pairi Daiza Foundation kunt steunen

IK DOE EEN GIFT

De Pairi Daiza Foundation wil niet alleen de krachten bundelen van al diegenen die een paradijs op aarde willen bouwen, maar ook fondsen werven om de gesteunde projecten te financieren. De Pairi Daiza Foundation wordt grotendeels gefinancierd door de vrijwillige bijdragen van personen, andere stichtingen of bedrijven om projecten te organiseren voor de bescherming van bedreigde soorten, het behoud van leefomgevingen of wetenschappelijk onderzoek gewijd aan dieren. Door te geven, toont u uw gevoeligheid voor het onderwerp en draagt u uw eigen steentje bij aan de bescherming van onze natuurlijke leefomgevingen, die meer en meer worden bedreigd, en aan het tegengaan van de dramatische afname van de biodiversiteit.

Meer weten
Avant ou pendant votre visite...

D’autres moyens de faire un don

  • Lors de l’achat de tickets d’entrée ou de vos achats sur l’e-boutique, vous pouvez ajouter un montant de votre choix au profit de la fondation. De même, lors de vos achats en boutiques ou dans les restaurants et points de vente, vous pouvez accepter d’arrondir à l’€ ou donner un montant de votre choix.
  • Tout au long de votre promenade, des urnes sont disposées auprès de chaque espèce pour laquelle la fondation développe un projet de sauvegarde.
  • Sur notre Page Facebook vous trouverez en haut de la page un bouton « Faire un don » qui permet à chacun de verser un montant de son choix ou proposer Pairi Daiza Foundation comme bénéficiaire d’une collecte pour vos amis à l’occasion d’un événement que vous voulez fêter au profit de nos projets.

IK WORD PETER/METER

Peter of meter worden, dat is een bevoorrechte band creëren met een soort uit ons park, en in het bijzonder met die soorten waaraan de stichting specifieke financiële middelen besteedt in het kader van projecten. Het geld dat aldus wordt gestort, gaat integraal naar projecten en programma’s die de stichting in België en de wereld organiseert of steunt. Die programma’s passen binnen onze vier missies.

Meer weten

IN MIJN TESTAMENT

Een manier om de projecten van de stichting te steunen, is door de Pairi Daiza Foundation als erfgenaam in uw testament op te nemen. U geeft zo uw waarden van respect voor de natuur, voor dieren en voor een harmonieus leven van de mens op aarde door aan de toekomstige generaties.

Meer weten

IK STEL MIJN TALENTEN TER BESCHIKKING

Wilt u graag een concrete bijdrage leveren aan de Stichting door U in te zetten rekening houdend met uw beschikbaarheid? De Pairi Daiza Foundation stelt u een vrijwillige rol voor in het kader van haar verschillende opdrachten voor het behoud en de bescherming van de fauna, de flora en het natuurlijk erfgoed.

Meer info