Ontdek de verschillende manieren waarop u Pairi Daiza Foundation kunt steunen

IK DOE EEN GIFT

De Pairi Daiza Foundation wil niet alleen de krachten bundelen van al diegenen die een paradijs op aarde willen bouwen, maar ook fondsen werven om de gesteunde projecten te financieren. De Pairi Daiza Foundation wordt grotendeels gefinancierd door de vrijwillige bijdragen van personen, andere stichtingen of bedrijven om projecten te organiseren voor de bescherming van bedreigde soorten, het behoud van leefomgevingen of wetenschappelijk onderzoek gewijd aan dieren. Door te geven, toont u uw gevoeligheid voor het onderwerp en draagt u uw eigen steentje bij aan de bescherming van onze natuurlijke leefomgevingen, die meer en meer worden bedreigd, en aan het tegengaan van de dramatische afname van de biodiversiteit.

Meer weten

IK WORD PETER/METER

Peter of meter worden, dat is een bevoorrechte band creëren met een soort uit ons park, en in het bijzonder met die soorten waaraan de stichting specifieke financiële middelen besteedt in het kader van projecten. Het geld dat aldus wordt gestort, gaat integraal naar projecten en programma’s die de stichting in België en de wereld organiseert of steunt. Die programma’s passen binnen onze vier missies.

Meer weten

IN MIJN TESTAMENT

Een manier om de projecten van de stichting te steunen, is door de Pairi Daiza Foundation als erfgenaam in uw testament op te nemen. U geeft zo uw waarden van respect voor de natuur, voor dieren en voor een harmonieus leven van de mens op aarde door aan de toekomstige generaties.

Meer weten

IK STEL MIJN TALENTEN TER BESCHIKKING

Wilt u uw talenten ten voordele van de Pairi Daiza Foundation inzetten? Sluit u dan aan bij de vrijwilligersteams! U kan de stichting op twee manieren helpen:

  • Door uw vaardigheden op juridisch, logistiek, documentair, wetenschappelijk ... vlak ter beschikking te stellen;
  • Door in het park bezoekers te informeren over de soorten en werelden van Pairi Daiza en hen bewust te maken van het verlies aan biodiversiteit en de herstellende acties die de Pairi Daiza Foundation onderneemt. Vanwege de veiligheid en aansprakelijkheid heeft een vrijwilliger evenwel geen toegang tot plaatsen die niet toegankelijk zijn voor het publiek en moet de persoon in kwestie altijd de regels en richtlijnen van het personeel met wie hij/zij samenwerkt, naleven.