Welkom op de site waar u zich kunt registreren voor een bezoek aan Pairi Daiza.

Gelieve onderstaande mededelingen aandachtig te lezen alvorens uw volgende bezoek online te reserveren

  • Uw abonnement moet in orde van geldigheid zijn. Abonnees dienen hun abonnement online te verlengen voordat ze de bezoek kunnen boeken.

  • Zorg ervoor dat u de naam, voornaam en geboortedatum voor wie u online wenst te reserveren, bij de hand hebt.

  • Online inschrijven is verplicht voor alle bezoekers, inclusief kinderen jonger dan drie jaar.

  • U kunt, met eenzelfde registratie, een bezoek reserveren op eenzelfde datum voor één of meerdere leden van uw familie. Alle leden moeten onder hetzelfde dak wonen.

  • Omdat het aantal bezoekers dat tegelijkertijd in het Park aanwezig mag zijn - om vanzelfsprekende gezondheidsredenen - beperkt is, is het niet uitgesloten dat de voorinschrijvingen voor bepaalde data moeten worden stopgezet zodra het maximaal aantal personen bereikt is. In dat geval kunt u zich voor deze data niet meer registreren.

  • Per abonnee is er slechts één lopende reservatie mogelijk. Een nieuwe reservatie is mogelijk vanaf de dag na de gevalideerde bezoekdatum. Wij raden u dus ten stelligste aan uitsluitend te reserveren voor de dichtstbijzijnd verwachte datum.

  • De bevestigingsdocumenten worden verzonden naar het unieke e-mailadres dat tijdens de online reservering werd opgegeven. Voor elke opgegeven abonnee, inclusief de bezoekers jonger dan 3 jaar, wordt er een bevestigingsdocument verzonden naar dit unieke adres

  • Wij raden u vóór elke reservering aan u te informeren over de maatregelen die in het Park gelden in het kader van strijd tegen de verspreiding van Covid-19.

  • De online reservatie van uw toekomstige bezoek aan het Park houdt uitdrukkelijk de aanvaarding van de hiervoor opgesomde regels in. In deze bijzondere tijden rekenen wij meer dan ooit op ieders burgerzin! Bij herhaaldelijk misbruik of fraude behoudt Pairi Daiza zich het recht voor het abonnement van de overtreder(s) voorlopig of definitief op te schorten.

Hebt u vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor u klaar op helpdesk@pairidaiza.eu of +32 (68) 498.496.

EEN BEZOEK RESERVEREN