In mijn testament

Een manier om de projecten van de stichting te steunen, is door de Pairi Daiza Foundation als erfgenaam in uw testament op te nemen. U geeft zo uw waarden van respect voor de natuur, voor dieren en voor een harmonieus leven van de mens op aarde door aan de toekomstige generaties. De schenkingen en testamenten ten gunste van een goed doel genieten van een voordelige fiscale regeling, namelijk het duolegaat. Als u uw vermogen zowel aan uw erfgenamen als aan de stichting nalaat, dan kan die laatste de schenkings- of erfenisrechten van uw erfgenamen op zich nemen. Zoekt u betrouwbare informatie over legaten of schenkingen ten gunste van de stichting? Wend u tot uw notaris of uw vermogensbeheerder, of bezoek de website testament.be. U kan ook rechtstreeks contact met ons opnemen via telefoon of e-mail: legs@pairidaiza-foundation.org Wilt u meer informatie over de procedure en de fiscale voordelen? Vraag raad aan uw notaris, bel ons of raadpleeg de documenten die u hieronder kan downloaden.