Ara bleu – Pairi Daiza

Wetenschappelijke missie

Sinds haar oprichting is Pairi Daiza actief betrokken bij het behoud van tal van bedreigde diersoorten, zowel vogels als zoogdieren, vissen als reptielen.

Met het oog op deze doelstelling nam het park een aantal initiatieven:

  • De voortplantingsprogramma's voor met uitsterven bedreigde diersoorten
  • De integratie van het revalidatiecentrum "Carapace"
  • De meest aangepaste infrastructuur voor de verschillende diersoorten
  • De interactieve benadering van het publiek in functie van een duurzame bewustmaking
Les Gorilles des plaines de l’Ouest – Pairi Daiza

Pairi Daiza en EAZA

Sinds 1994 is Pairi Daiza lid van de EAZA (the European Association for Zoos and Aquariums), die 400 instellingen groepeert.

Tot de initiële doelstellingen behoort de bevordering van de internationale samenwerking voor het behoud van bedreigde diersoorten, ondermeer bewerkstelligd in de EEP-programma's. Pairi Daiza neemt actief deel aan een 40-tal van deze programma's, waaronder die met betrekking tot de Europese zeearend (Rode Zee) en de Siberische kraanvogels.

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht op de site: www.eaza.net (engelstalig).

EEP : deze drie levensreddende letters staan voor: European Endangered species Program, (Europees programma voor bedreigde diersoorten opgericht door de EAZA, de Europese vereniging van dierentuinen en aquariums). U zult dit letterwoord terugvinden bij de verblijven van verschillende dieren. De aanwezigheid van dit EEP-bordje betekent dat er concrete maatregelen getroffen werden om deze met uitsterven bedreigde diersoort te beschermen. De dieren met het EEP kenteken zijn de vertegenwoordigers van de natuur, die ons aan onze plicht om hen te beschermen herinneren.

De aan het EEP-programma meewerkende dierentuinen en parken bundelen bovendien hun inspanningen.

Elephant d'Asie - Pairi Daiza

Pairi Daiza en het WWF

Ook het verbond dat Pairi Daiza afsloot met het WWF België, in het kader van de permanente tentoonstelling “SOS Biodiversity” bevestigt dit standpunt en benadrukt het belang van het streven naar dierenwelzijn en het beschermen van bedreigde diersoorten.