La Pairi Daiza Foundation est née de la volonté d’attirer le regard sur le trésor qu’est la biodiversité qui nous entoure, de créer un attachement plus fort à la nature et de susciter, auprès de chacun, un engagement durable pour sa conservation. Pairi Daiza et sa Fondation unissent leurs efforts dans ce cheminement en trois étapes : « See, Love & Save ».

Découvrir la brochure de la Fondation

Kom in actie met de Pairi Daiza Foundation

De Pairi Daiza Foundation is ontstaan uit de wens om de aandacht te vestigen op de waarde van de biodiversiteit om ons heen, om een sterkere binding met de natuur te creëren en om met iedereen een blijvende inzet voor het behoud ervan op te wekken.

Pairi Daiza en haar Foundation bundelen de krachten in drie concrete stappen: “See, Love & Save”.

Ontdek op deze website wie we zijn, wat we doen en hoe je ons kan steunen. Download onze brochure… en praat met de mensen rondom u over onze projecten!

En savoir plus

Kom in actie met de Pairi Daiza Foundation

De Pairi Daiza Foundation is ontstaan uit de wens om de aandacht te vestigen op de waarde van de biodiversiteit om ons heen, om een sterkere binding met de natuur te creëren en om met iedereen een blijvende inzet voor het behoud ervan op te wekken.

Pairi Daiza en haar Foundation bundelen de krachten in drie concrete stappen: “See, Love & Save”.

Ontdek op deze website wie we zijn, wat we doen en hoe je ons kan steunen. Download onze brochure… en praat met de mensen rondom u over onze projecten!

Les différents moyens de soutenir la Fondation

Kom in actie met de Pairi Daiza Foundation

De Pairi Daiza Foundation is ontstaan uit de wens om de aandacht te vestigen op de waarde van de biodiversiteit om ons heen, om een sterkere binding met de natuur te creëren en om met iedereen een blijvende inzet voor het behoud ervan op te wekken.

Pairi Daiza en haar Foundation bundelen de krachten in drie concrete stappen: “See, Love & Save”.

Ontdek op deze website wie we zijn, wat we doen en hoe je ons kan steunen. Download onze brochure… en praat met de mensen rondom u over onze projecten!

Les projets menés par la Fondation

Contacter la Fondation

  • Par email : info-foundation@pairidaiza.eu
  • Par téléphone : +32 (0)68 49 59 68
  • Par courrier : Pairi Daiza Foundation - Domaine de Cambron, 1 - 7940 Brugelette (B)
Envoyer un mail à la Fondation