Tarief : €60

Duur : 1:15 uur

Capaciteit : Maximum 20 leerlingen

Pairi Daiza biedt u een gamma aan educatieve activiteiten die het beste beantwoorden aan uw verwachtingen en leerplannen. Dit jaar zal u, naast tal van andere activiteiten, Bao Di en Bao Mei, de reuzenpanda's die in augustus 2019 in Pairi Daiza geboren werden, kunnen ontdekken. Meer leren over de manier van leven van carnivoren (beren, wolven, panters, poema's, ...). Begrijpen hoe de dieren uit de poolgebieden (ijsberen, walrussen, ...) zich beschermen tegen de kou. En nog veel meer…

VOOR LEERLINGEN VAN 2-5 JAAR

SPROOKJES WAARIN DIEREN DE HOOFDROL SPELEN...

Er was eens, … de dieren van Pairi Daiza. Na een spannend sprookje dat aan de kinderen wordt verteld treft u de personages van het verhaal in vlees en bloed aan. Wat kiest u? Een reis naar Canada of naar Afrika?

Het kind luistert naar het sprookje en wordt gevraagd de hoofdpunten van het verhaal te onthouden. Vervolgens kan hij ze vergelijken met de werkelijkheid die hem omringt in Pairi Daiza. Ons sprookje over de dieren van de koude, waar we een klein kind en een beer ontmoeten tijdens hun avonturen in het hart van «The Last Frontier»!

VOOR LEERLINGEN VAN 2-5 JAAR

WIE IS JOUW MAMA?

Iedereen heeft een mama. Maar elke mama is anders. En ik, hoe ben ik geboren? Wie zijn mijn ouders? Wie zorgt er voor mij? Ontdek hoe dieren, elk met hun specifieke eigenschappen, geboren worden, opgroeien, overleven en de wereld ontdekken Maak uw bezoek compleet en ga onze pandababy’s bewonderen

Door beelden en levende dieren te bekijken vergelijkt het kind verschillende soorten en ziet hij de relaties die ze onderhouden met hun nakomelingen, zowel tijdens de geboorte als bij de zorg voor de jongen. Dankzij het spel leert hij wat de soorten gemeen hebben en waarin ze verschillen.

VOOR LEERLINGEN VAN 4-12 JAAR

IN HET LAND VAN DE PANDA, DE BEER DIE BLADEREN AT...

Kom stapje voor stapje dichterbij en maak kennis met de panda’s. Vertrek naar China en verken de bamboewouden, de bergen, de landschappen…en ontmoet er de zeldzaamste van alle beren: de reuzenpanda. Maar alvorens hem te ontmoeten, leert u hem eerst beter kennen. Door observatie en spel leert u samen alles over de verschillende elementen die te maken hebben met het leven van de panda. Daarna begroeten jullie onze kleine familie: Hao Hao, Xing Hui, Tian Bao en vooral Bao Mei en Bao Di. Geboortes van panda’s zijn al zeldzaam, maar de komst van een tweeling is ronduit uitzonderlijk.

Het kind leert alles over het levenskader van de panda in zijn natuurlijke milieu. Dankzij het spel stelt hij zelf een eerste vereenvoudigde indeling van de vleesetende zoogdieren op. Hij laat zien dat het voedingspatroon van de panda een uitzondering is.

VOOR LEERLINGEN VAN 6-14 JAAR

ZELFS NIET BANG VAN ROOFDIEREN!

Bent u bang van bepaalde dieren? Zoek geen dekking! Ga liever op onderzoek uit. Zijn ze echt zo gevaarlijk? Achterhaal waarheden die vaak minder afschrikwekkend zijn dan u dacht.De oudere kinderen kunnen ook ontdekken dat roofdieren, die bovenaan de voedselketen staan, hun nut hebben voor de natuur en de biodiversiteit en garant staan voor het evenwicht van de ecosystemen.. In 2021 stelt Pairi Daiza een ongelooflijke diversiteit aan vleesetende zoogdieren voor (Siberische tijgers, ijsberen, bruine beren, zwarte beren, poema’s, sneeuwpanters, Javaanse panters, nevelpanters, luipaarden, grijze wolven, Canadese wolven, …).

Het kind ontdekt dat, hoe angstaanjagend ze ook zijn of wat het volksgeloof er ook over vertelt, roofdieren jagen uit noodzaak. De oudere kinderen leren alles over het soms verbazingwekkende aanpassingsvermogen van deze dieren en over de rol die ze vervullen in een ecosysteem.

VOOR LEERLINGEN VAN 6-18 JAAR

REIS TOT VOORBIJ THE LAST FRONTIER...

In 2020 gingen in Pairi Daiza de uitgestrekte gebieden van Canada open. Ze nodigden ons uit om er alle geheimen te ontdekken van twee superroofdieren: de wolf en de bruine beer. In 2021 nemen wij u nog verder mee, tot voorbij “The Last Frontier”, om de fauna van de grote ijsvlakten (ijsberen, pinguïns, walrussen, …) te ontdekken. Kinderen en adolescenten zullen gefascineerd zijn door het universum, de legendes en het volksgeloof dat rond deze dieren hangt. Ze maken ook kennis met de andere inwoners van deze gebieden: elanden, bevers, witstaartherten, poema’s, …

Het kind en de adolescent ontdekken hoe deze dieren zich beschermen tegen het klimaat in deze contreien. Ze leren hoe deze verschillende dieren met elkaar in wisselwerking staan. Ze staan ook stil bij de rol van sommige van deze dieren in de folklore en de legendes.

VOOR LEERLINGEN VAN 6-14 JAAR

OP ONTDEKKING NAAR DE ZINTUIGEN...

Heb je het gezien? Nee, maar hij jou wel! Wat heeft hij gehoord? Ik hoor niets. Ah, dieren, wat zijn jullie sterk! Aan de hand van verscheidene experimenten vergelijkt u samen onze vijf zintuigen met die van de dieren. Ontdek hoe ze die gebruiken om voedsel te zoeken, elkaar te herkennen of hun territorium af te bakenen.

Het kind ontdekt dat al deze dieren niet allemaal precies dezelfde zintuigen hebben als de mens. Dat de scherpte van de zintuigen verschilt van de ene soort tot de andere. Dat de zintuigen elke soort in staat stellen de wereld rondom hen waar te nemen in functie van haar behoeften.

VOOR LEERLINGEN VAN 6-18 JAAR

ER WAS EENS IN PAIRI DAIZA: «DE TUIN DER WERELDEN»

Na 25 jaar is onze «Tuin der Werelden» al flink uitgebreid. Er zijn massa’s verhalen en anekdotes te vertellen. Ontdek bijvoorbeeld de talrijke beroepen die verbonden zijn aan de dierentuin en aan de goede zorgen die de dieren krijgen. Uw leerlingen ontmoeten enkele van onze meest symbolische soorten in een authentieke nabootsing van hun natuurlijke leefomgeving. Een uitstekende kennismaking om Pairi Daiza te “begrijpen”.

Het kind en de adolescent ontdekken Pairi Daiza vanuit een nieuwe invalshoek. Zij leren hoe de algemene structuur van een dierenpark in elkaar zit. Enkele van de voornaamste dieren die men hier kan zien. Zaken waarmee men rekening moet houden wanneer men met hen omgaat. Ze gaan in op begrippen zoals: gedrag van de dieren, behoeften, verrijking van het milieu, …

VOOR LEERLINGEN VAN 10-18 JAAR

OP ZOEK NAAR ONZE OORSPRONG...

Waar komen wij vandaan? Wie zijn onze dichte en verre voorouders? Onze band met hen is zo sterk… en toch zijn wij zo verschillend. Van de grote apen naar de mens is maar één stap. Wat zijn wij hen verschuldigd? Behoort de toekomst ons echt toe? Dankzij de waarnemingen vindt u het antwoord op al deze vragen.

Het kind en de adolescent leren verschillende soorten primaten te vergelijken om met name de lichamelijke kenmerken te benadrukken. Vervolgens ontdekken ze hoe ze deze dieren moeten indelen volgens de mate waarin ze geëvolueerd zijn.

VOOR LEERLINGEN VAN 8-18 JAAR

DIEREN IN GEVAAR... WAT IS DE ROL VAN DIERENTUINEN?

Wij, de dieren van Pairi Daiza, zijn de ambassadeurs van onze soortgenoten in de natuur. Sommigen zijn in gevaar en hebben ons nodig! Breng ons een bezoek en kom er alles over te weten… Verdwijning van hun natuurlijke milieu, jacht en handel, manieren om aan natuurbehoud te doen, voortplanting van de bedreigde soorten, maar ook inrichting van verblijven en verrijking van het milieu… ontdek de rol van een dierentuin…

Het kind en de adolescent leren alles over de verschillende menselijke acties die het leven van verschillende soorten in hun natuurlijke milieu bedreigen. Zij “benaderen” de rol van een dierentuin en de betrekkingen die de moderne dierentuinen onderhouden met de andere natuurbeschermers. Zij ontdekken de rol van de “Pairi Daiza Foundation”.

VOOR LEERLINGEN VAN 10-18 JAAR

DE ALLIGATOR ALS FAMILIELID VAN DE VOGELS: EEN VERBAZINGWEKKENDE KLASSERING!

De ene soort heeft veren, de andere schubben. Ze lijken zo verschillend, maar staan veel dichter bij ons dan u denkt. Vreemd, maar niet zo moeilijk te begrijpen... Via observatie vergelijkt u vogels, krokodillen, slangen en hagedissen vanuit het oogpunt van hun lichamelijke kenmerken, hun gedrag en hun voortplanting. Kijk waar de gelijkenissen zitten en deel ze op. Leer de methode waarmee u ze allemaal kunt indelen

De kinderen en de jongeren leren verschillende criteria toe te passen om vergelijkingen te ontdekken tussen verschillende groepen levende wezens. De oudsten ontdekken hoe genetisch onderzoek de classificatie van dieren in verschillende families mogelijk maakte. (Opgelet: er wordt niet dieper ingegaan op genetica van de dieren tijdens deze animatie. Alles is gebaseerd op de macro-observatie).