We herintroduceren dier- en plantensoorten in hun oorspronkelijke biotoop.

Waarom?

Elke soort, of het nu een dier of een plant is, is niet alleen onvervangbaar erfgoed, maar ook een essentiële schakel in een ecosysteem. Door bedreigde of verdwenen soorten in hun natuurlijke omgeving te herintroduceren, dragen we niet alleen bij aan het behoud van de schatten die de natuur aan ons heeft toevertrouwd, maar bevorderen we ook het voortbestaan van de ecosystemen waarvan ze deel uitmaken.

Hoe?

We werken samen met overheidsinstellingen, andere niet-gouvernementele organisaties en lokale verenigingen om een maximum van experts bijeen te brengen en zo de slaagkansen van die herintroductieprogramma’s te maximaliseren. Tegelijkertijd verzekeren we ons ervan dat de gevolgen van de programma's door alle actoren van de maatschappij worden aanvaard. We selecteren onze projecten op basis van o de beschermingsstatus van de soorten; o de mogelijkheid om programma’s te creëren voor de voortplanting en de voorbereiding van een terugkeer naar het wild van de soorten in kwestie; o het belang van de soorten voor de gezondheid of het voortbestaan van de lokale gemeenschappen; o het positieve effect van het programma op alle ecosystemen en de afwezigheid van een nadeel voor andere soorten of bestaande milieus; o hun menselijke en financiële kosten.

Onze lopende projecten

L’Ara de Spix – Pairi Daiza
Brazilië

- We nemen deel aan de ongelofelijke uitdaging om een soort die in de natuur is uitgestorven, namelijk de Spix’ ara, te herintroduceren.

Pairi Daiza en de Pairi Daiza Foundation zetten zich, in perfecte samenwerking met de Braziliaanse overheid, de Al Wabra Wildlife Preservation, de Association for the Conservation of Threatened Parrots (ACTP), en het Institut Chico Mendes de Conservation de la Biodiversite (ICMBio) en de Pairi Daiza Foundation, in voor een fantastisch project: de Spix’ ara’s hun totale vrijheid teruggeven. En, in hun natuurlijke milieu, een papegaaienpopulatie herstellen die voldoende groot en beschermd is om de overleving en de ontwikkeling van de soort te verzekeren binnen het ecosysteem waar ze volstrekt veilig is.

Meer weten
Bornéo

Aider les orangs-outans à retrouver la vie sauvage

La Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) recueille les orangs-outans en détresse afin de les réintroduire dans la nature. En tant que partenaire officiel, La Pairi Daiza Foundation apporte son soutien financier afin d'améliorer les infrastructures, acquérir de l'équipement supplémentaire et aider la BOSF dans le transport des primates vers leur île de réadaptation.

En savoir plus
België

We plaatsen de geelbuikvuurpad opnieuw in onze streek.

De geelbuikvuurpad is een kleine pad van 3,5 tot 5 cm groot. In het wild worden geelbuikvuurpadden tussen 13 en 15 jaar oud. Je kan deze pad vinden in kleine poeltjes, plassen en vijvers midden in de bossen van Europa, zowel op vlaktes als in het middelgebergte (tussen 100 en 2100m hoogte). In de jaren tachtig verdween de geelbuikvuurpad bijna volledig in onze regio’s. Hierdoor besloot de Pairi Daiza Foundation, in samenwerking met Natagora en DNF, om de padden te herintroduceren op plaatsen waar ze eerder al leefden.

Meer info

We zetten ons in voor de bescherming van bestuivers

Bij Pairi Daiza wordt een nieuwe permanente tentoonstelling klaar gezet. De SPW Agriculture Ressources Naturelles Environnement en het Pairi Daiza Foundation hebben een educatief parcours bedacht om het belang van bestuivers voor de mens en de biodiversiteit rond ons allen duidelijk te maken.

Meer info
België

We werken aan het behoud van een soort die symbool staat voor de Hoge Venen, namelijk de korhoen.

Het korhoen, of “kleine heidehaan”, verdween bijna volledig uit ons land. Oorzaak hiervan is de jacht en het verdwijnen van zijn leefgebied. De exemplaren die op de Hoge Venen wonen zijn de laatste in België, maar het aantal is veel te laag geworden om zonder onze hulp te overleven (in 2015 werden slechts 2 mannetjes en 1 vrouwtje geteld!). In 2017 werden er Zweedse korhoenen (waar ze overvloedig voorkomen) in de Hoge Venen vrijgelaten, om de populatie te versterken. Deze inspanningen werpen hun vruchten af! In 2019 werden minstens 19 jonge korhoen geboren in de Hoge Venen.

Onze succesvol afgeronde projecten

België

Bernardus de monniksgier

Bernardus, de monniksgier die in 2015 in Pairi Daiza geboren werd, is op de leeftijd van vier maanden vrijgelaten in de Verdon (Frankrijk). Door hem de mogelijkheid te bieden om zich bij zijn wilde tegenhangers aan te sluiten, hebben we deze bedreigde soort een boost gegeven om de Zuidelijke Alpen opnieuw te koloniseren. Een broodnodige versterking voor deze vogels die slachtoffer zijn van vergiftiging (via inname van gifstoffen bestemd voor vossen en wolven) en de aantasting van hun leefgebied door menselijke activiteiten.

Malediven

Peggy, onze revaliderende schildpad die in de oceaan is uitgezet

Peggy kwam in 2016 aan in Pairi Daiza. Ze was aan ons toevertrouwd door 'Marine Savers', een organisatie van het Four Seasons Resort in Kuda Huraa, op de Malediven, die zeeschildpadden redt die in de problemen komen. Peggy was verstrikt geraakt in visnetten. Om haar te redden moest één vin geamputeerd worden. Bovendien leed Peggy aan drijfsyndroom. Dat is voor zeeschildpadden een ware ramp, want een zeeschildpad die niet kan duiken, kan ook geen voedsel vangen. Het zou voor Peggy een zekere dood betekend hebben.

Gedurende drie jaar kreeg Peggy in Pairi Daiza de allerbeste zorgen. Ook onze collega's van de Universiteit van Gent deden hun duit in het zakje. We bedanken hen daarvoor hartelijk. Beetje bij beetje hervond Peggy haar krachten. Haar longen herstelden zich. Ze vond opnieuw vertrouwen.

Contacter la Fondation

  • Par email : info-foundation@pairidaiza.eu
  • Par téléphone : +32 (0)68 49 59 68
  • Par courrier : Pairi Daiza Foundation - Domaine de Cambron, 1 - 7940 Brugelette (B)
Envoyer un mail à la Fondation