De Pairi Daiza Foundation en Jella Wauters studeren...

De voortplanting van reuzenpanda's

De reuzenpanda is een dier dat zowel fascinerend als bedreigd is... De Pairi Daiza Foundation steunt het werk van Jella Wauters, dat er in bestaat de mysteries van hun voortplanting op te lossen en zo bij te dragen aan de redding van deze diersoort.

Meer weten?

Het dagboek van Baby Girl

Een fragment uit het dagboek van Baby Girl gemist? Wilt u haar avontuur graag opnieuw lezen? Hieronder een verzameling van alle fragmenten die op Facebook gepubliceerd werden en Baby Boy's interventies...

Veel leesplezier.

Lees het dagboek

Fantastisch nieuws voor een soort in gevaar!

De teams van Pairi Daiza en het China Conservation and Research Center for the Giant Panda zijn vereerd uop deze vrijdag 9 augustus de geboorte van twee reuzenpanda’s te mogen aankondigen. Het gaat om de tweede (en dus meteen derde) pandageboorte in Pairi Daiza (en in de Benelux) na de geboorte van Tian Bao in ons park op 2 juni 2016. Deze tweeling betekent meteen ook nieuwe hoop voor deze iconische, bedreigde diersoort die als ‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst van de IUCN (International Union for Conservation of Nature) staat. Des te meer omdat de herintroducties van reuzenpanda’s in de natuur de laatste jaren bijzonder succesvol gebleken zijn. Tot op de dag van vandaag werden elf in gevangenschap geboren panda’s in de Chinese wouden herintegreerd, waarvan er negen succesvol waren en zich perfect konden aanpassen aan het leven in het wild. Een fantastisch cijfer.

Hao Hao en haar tweeling, Baby Boy en Baby Girl, bevinden zich momenteel in de kraamafdeling. Uit het zicht van de bezoekers en onder constante observatie door hun verzorgers.

Na deze dubbele geboorte wonen er 5 Reuzenpanda’s in Pairi Daiza. De mannetjes Xing Hui (papa van 3 jongen in het park) en Tian Bao (geboren in juni 2016) zijn zichtbaar voor de bezoekers

Lees meer