Zilveroorneushoornvogel

Calao à joues argent – Pairi Daiza
Vogel

Een grote neushoornvogel

Deze grote neushoornvogel, die bijna 80 cm lang is, ziet er erg indrukwekkend uit met zijn snavel met imposante roomkleurige helm erop (die een beetje kleiner is bij het vrouwtje). De veren op zijn wangen zijn prachtig zilvergrijs.

Hij leeft in de bossen van Oost-Afrika, waar hij zich voedt met insecten, kleine reptielen maar ook met wilde vruchten. Deze vogel drinkt zelden, omwille van het vocht in de vruchten die hij eet.

Zoals bij de meeste neushoornvogels sluit het wijfje zich bij het broeden letterlijk op in een boomholte waarvan de ingang wordt afgedicht door het koppel – op een kleine opening na – door middel van een smeersel dat zo vast is als gips. Het wijfje is volledig afhankelijk van het mannetje voor haar voedsel gedurende deze twee maanden van gevangenschap waarin ze haar eieren uitbroedt en de jongen grootbrengt. Wanneer de jongen te groot worden verlaat ze het nest. Beide ouders blijven de jongen voederen tot ze uitvliegen.

Gezien de grote geografische spreiding is de soort niet bedreigd, ondanks de voortdurende ontbossing.

In Pairi Daiza

Twee Zilveroorneushoornvogels

Zoulou en Zulu wonen in de Oasis in Pairi Daiza.

Calao à joues argent – Pairi Daiza
Identiteitsfiche

Een minder bedreigde diersoort

  • Naam : Zilveroorneushoornvogel
  • Latijnse naam : Bycaniste brevis
  • Oorsprong : Oost-Afrika, van Ethiopië tot het noorden van Zuid-Afrika
  • IUCN-status : Veilig
  • Cites : --

Word peter/meter van de Zilveroorneushoornvogel

Het bedrag van het peter-/meterschap gaat integraal naar de Pairi Daiza Foundation voor projecten inzake het behoud en de bescherming van de bedreigde soorten en voor de verbetering van hun levensomstandigheden in Pairi Daiza.

Je parraine les Calaos à joues argent