Dieren

Pairi Daiza Foundation

TICKETS & RESERVATIES

Witnekkraanvogel

Grue à cou blanc - Pairi Daiza
Gruiformes

Hij kan zeer luide kreten slaken die tot kilometers ver hoorbaar zijn

Met zijn parelgrijze verenkleed, zijn witte nek en een strook rode naakte huid rond de ogen is de witnekkraanvogel een zeer elegante vogel.

Hij wordt waargenomen in wetlands en moerassen, steppen, boreale bossen en valleien van grote rivieren.

De witnekkraanvogel vindt er zijn voedsel in het water: amfibieën, zoetwaterschaaldieren, insecten maar ook planten.

Net als de saruskraanvogel waarmee hij zijn leefgebied deelt, heeft de witnekkraanvogel een bijzonder lange en kronkelende luchtpijp, waardoor hij zeer luide kreten kan slaken die tot kilometers ver hoorbaar zijn.

De populatie van deze prachtige vogel is de laatste jaren aanzienlijk achteruitgegaan door de vernieling van de wetlands voor landbouw. Bosbranden in de steppen en de jacht vormen bijkomende bedreigingen. De populatie van nog in het wild levende witnekkraanvogels wordt geschat op 6.000 vogels: de soort is bijgevolg geklasseerd als kwetsbaar.

In Pairi Daiza

Witnekkraanvogels

Ontdek de twee Witnekkraanvogels in de Chinese Tuin van Pairi Daiza.

Grue à cou blanc - Pairi Daiza
Identiteitsfiche

Een “kwetsbare” diersoort

  • Naam: Witnekkraanvogel
  • Latijnse naam: Antigone vipio
  • Oorsprong: Het noordoosten van Mongolië en China, het uiterste zuidoosten van Rusland
  • IUCN-status: Kwetsbaar
  • Cites: Appendix I

Word peter/meter van de Witnekkraanvogels

Het bedrag van het peter-/meterschap gaat integraal naar de Pairi Daiza Foundation voor projecten inzake het behoud en de bescherming van de bedreigde soorten.

Je parraine les Grues à cou blanc