Stokstaartjes hebben een opmerkelijk sociaal gedrag

Het stokstaartje, dat behoort tot de familie van de mangoesten en in het zuidwesten van Afrika leeft in groepen van een dertigtal individu’s, heeft een opmerkelijk sociaal gedrag.

Sommige leden van de groep gaan op een heuvel of in een struik staan, met een goed uitzicht op de omgeving, en houden de wacht, terwijl de andere leden zich voeden, een activiteit die deze dieren urenlang uitoefenen, op klaarlichte dag. De stokstaartjes eten immers voornamelijk insecten en andere kleine diertjes die zich in de grond verbergen door op volle snelheid met hun klauwen te graven (ze kunnen het equivalent van hun eigen gewicht graven in 20 seconden en, om hun ogen tegen rondvliegend zand te beschermen, hebben ze doorzichtige oogleden !).

Met hun kop voorovergebogen in een gatzijn ze kwetsbaar ; het is vooral om die reden dat er wachters zijn. Bij het geringste gevaar slaakt de wachter een speciale kreet en vlucht de hele troep onmiddellijk in de holen met meerdere ingangen.

Identiteitsfiche

  • Naam : Stokstaartje
  • Latijnse Naam : Suricata suricatta
  • Afkomst : Zuiden van Afrika
  • IUCN Status : Niet Bedreigd
  • Cites : --