Dieren

Pairi Daiza Foundation

TICKETS & RESERVATIES

Stellerzeeleeuw

Otarie de Steller - Pairi Daiza
Zoogdier

De grootste van alle zeeleeuwensoorten

De Stellerzeeleeuw leeft langs de rotskusten van de Noordelijke Grote Oceaan: van Californië tot het noorden van Japan, langs Canada, Alaska, de Beringstraat, Kamsjatka, … Hij is de grootste van alle soorten oorrobben: de volwassen mannetjes zijn 3 m lang en wegen soms wel een ton (!). De wijfjes zijn kleiner en vooral minder zwaar.

De Stellerzeeleeuwen, die in groepen op de rotskusten leven, kunnen grote afstanden zwemmen, maar migreren doen ze niet. Het zijn uitstekende duikers en kunnen soms tot meer dan 400 meter dalen en meer dan tien minuten onder water blijven. Meestal vinden we ze op minder grote diepte (45 meter) en blijven ze niet zo lang onder water (twee minuten). Ze voeden zich met alle soorten vissen en met ongewervelden zoals pijlinktvissen, octopussen en zeekatten. Hun voornaamste natuurlijke vijand is de orka.

Na een dracht van een jaar wordt er een jong geboren dat al zo'n twintig kilo weegt en minstens een jaar lang door zijn moeder wordt gezoogd en gekoesterd.

In Pairi Daiza

4 Stellerzeeleeuwen

In Pairi Daiza, hebben we 4 Stellerzeeleeuwen :

  • Mirai (mannetje - 01/07/2011). Aangekomen in Pairi Daiza in september 2019.
  • Icy (vrouwtje - 7/07/2006). Aangekomen in Pairi Daiza in juni 2019.
  • Kiska (vrouwtje - 4/06/2011). Aangekomen in Pairi Daiza in juni 2019.
  • Sunny (vrouwtje - 07/06/2020). Geboren in Pairi Daiza.
Otarie de Steller - Pairi Daiza
Identiteitsfiche

Een "gevoelige" diersoort

  • Naam: Stellerzeeleeuw
  • Latijnse naam: Eumetopias jubatus
  • Oorsprong: Noord-Westen van Nood-Amerika en Noord-Oosten van Azië
  • IUCN-status: Gevoelig
  • Cites: --

Word peter/meter van de Stellerzeeleeuwen

Het bedrag van het peter-/meterschap gaat integraal naar de Pairi Daiza Foundation voor projecten inzake het behoud en de bescherming van de bedreigde soorten.

Je parraine les Otaries de Steller