Dieren

Pairi Daiza Foundation

TICKETS & RESERVATIES

Rosse Neushoornvogel

Calao à casque plat - Pairi Daiza
Vogel

De soort is achteruitgegaan door de ontbossing

Deze grote neushoornvogel, die endemisch is in de Filippijnen, heeft een mooi rood, zwart en bruin verenkleed. Maar hij heeft, zoals alle neushoornvogels, een grote rode snavel met een indrukwekkend helm in dezelfde kleur bovenop zijn snavel en op de bovenkant van zijn schedel.

Hij leeft in de primaire en secundaire bossen van een tiental eilanden van de archipel, waar hij zich voedt met insecten die hij vaak tijdens de vlucht vangt, alsook met zaden, vruchten en kleine gewervelden.

Zoals bij de meeste neushoornvogels sluit het wijfje zich bij de start van de legperiode letterlijk op in een boomholte waarvan de ingang wordt afgedicht door het koppel (op een kleine opening na) door middel van een smeersel dat zo vast is als gips. Het wijfje is volledig afhankelijk van het mannetje voor haar voedsel gedurende deze twee maanden van gevangenschap waarin ze haar eieren uitbroedt en de jongen grootbrengt. Wanneer de jongen te groot worden, verlaat ze haar “gevangenis” en beide ouders blijven de jongen voeden.

De soort is in de afgelopen decennia sterk achteruitgegaan door de ontbossing.

In Pairi Daiza

Twee Rosse Neushoornvogels

In de Oasis, in Cambron-Abbey, kunnen jullie een mannetje en een vrouwtje observeren.

Calao à casque plat - Pairi Daiza
Identiteitsfiche

Een « gevoelige » diersoort

  • Naam : Rosse Neushoornvogel
  • Latijnse naam : Buceros hydrocorax hydrocorax
  • Oorsprong : Filippijnen
  • IUCN-status : Gevoelig
  • Cites : Appendix II

Word peter/meter van de Neushoornvogels

Het bedrag van het peter-/meterschap gaat integraal naar de Pairi Daiza Foundation voor projecten inzake het behoud en de bescherming van de bedreigde soorten.

Je parraine les Calaos à casque plat