Roofvogelshow

Er worden momenteel geen raptor vliegdemonstraties georganiseerd

.

Rapace - Pairi Daiza

Vanaf het eerste moment bent U beslist onder de indruk van zoveel snelheid en behendigheid

Geniet van de vrije vlucht van de arenden, buizerds, valken, gieren als de condor. En wie weet, misschien vliegt er wel eentje rakelings langs Uw hoofd of zet een ander zich aan uw voeten. Deze demonstratie, in het machtige decor van het amfitheater bij de abdijtoren, is al jarenlang één van de grootste publiektrekkers van Pairi Daiza.

Het amfitheater werd op een grootse manier gerestaureerd. U kan bijgevolg op de meest comfortabele manier van het schouwspel genieten. De valkeniers trachten U zoveel mogelijk bij de voorstelling te betrekken. De vlucht op de loer is een staaltje van valkerijkunst en het moment bij uitstek om de valk te bewonderen. De arenden en gieren overvliegen de arena van de ene valkenier naar de andere. Hun bewegingen getuigen van een verbluffend nauwkeurige timing.