Dieren

Pairi Daiza Foundation

TICKETS & RESERVATIES

Rode Wouw

Milan royal – Pairi Daiza
Roofvogel

Zijn natuurlijke leefgebied beperkt zich tot Europa

Deze kleine roofvogel, de neef van de Zwarte Wouw, heeft een lichter roodbruin verenkleed en een grijs-wit gestreepte kop.

Zijn natuurlijke leefgebied beperkt zich tot Europa. Hij heeft bomen nodig om te nestelen en daarom houdt hij van open bosgebieden, niet ver van grasvlakten en wetlands waar hij een gevarieerde voeding vindt.

De Rode Wouw is een opportunistische vogel die de voordelen heeft begrepen van een leven in de buurt van mensen. Daarom heeft hij grote stedelijke gebieden gekoloniseerd waar hij zijn voedsel in de buurt van vuilnis zoekt.

Als gevolg van de steeds strengere gezondheidsvoorschriften in Europa inzake het beheer van vuilnisbelten zijn de populaties van de Rode Wouw afgenomen en zien we ze minder vaak rondcirkelen in de lucht.

Naast afval en aas voedt hij zich met insecten, schaaldieren, weekdieren, reptielen, kleine zoogdieren... hij is echt niet kieskeurig! Prooien die op de grond lopen, spoort hij al zwevend op, hij stort zich erop, grijpt ze en doodt hen tijdens de vlucht.

In sommige streken van Europa heeft het gebruik van pesticiden ook tot een uitdunning van de populatie geleid. De soort wordt bijgevolg als “bijna bedreigd” beschouwd.

Milan royal – Pairi Daiza
Identiteitsfiche

Een « gevoelige » diersoort

  • Naam : Rode Wouw
  • Latijnse naam : Milvus milvus
  • Oorsprong : Europa, van Zweden tot het Zuiden
  • IUCN-status : Gevoelig
  • Cites : Appendix II

Word peter/meter van de Rode Wouw

Het bedrag van het peter-/meterschap gaat integraal naar de Pairi Daiza Foundation voor projecten inzake het behoud en de bescherming van de bedreigde soorten.

Je parraine le Milan royal