Een hert in het wild verdween

Deze grote hertachtige is afkomstig van moerassige gebieden uit Noord- en Centraal-China, en is volledig uitgestorven in het wild. Ze komen enkel nog in gevangenschap voor. Deze soort werd (voor het westen) in 1865 ontdekt door pater Armand David, een Franse missionaris en natuurkenner, die een kudde opmerkte toen hij op de omheiningsmuur van het keizerlijke jachtpark nabij Peking klom. Met veel moeite werden enkele exemplaren naar Europa overgebracht, waardoor de soort werd gered, want de dieren van het Keizerlijk paleis werden eerst uitgedund door een overstroming, en vervolgens afgeslacht en opgegeten door de Japanse en Europese troepen tijdens de Bokseropstand. Rond de eeuwwisseling werden de 18 volwassen dieren die nog in leven waren in Europese dierentuinen, toevertrouwd aan de hertog van Bedford, die hun voortplanting verzekerde op zijn landgoed Woburn Abbey. Alle Pater-Davidsherten die vandaag nog leven - ongeveer 2.000 exemplaren in de hele wereld - zijn afkomstig van deze fokkerij. China heeft enkele exemplaren gerecupereerd en probeert de soort nu opnieuw te introduceren in zijn oorspronkelijk leefgebied.

Identiteitsfiche

  • Naam : Pater-Davidshert
  • Latijnse naam : Elaphurus davidianus
  • Afkomst : China
  • IUCN Status : In het wild verdween
  • Cites : --