Kleine Flamingo

Flamant nain - Pairi Daiza
Vogel

Enkele miljoenen exemplaren

Dit is de kleinste van de 5 flamingosoorten maar ook de meest voorkomende : enkele miljoenen exemplaren.

Hij wordt vooral waargenomen in de alkalische meren van Oost-Afrika en in Namibië (waar er een kolonie van meer dan 1 miljoen vogels is in het Etosha-bekken). Zijn belangrijkste broedplaats bevindt zich aan het Natron-meer, in Tanzania.

De Kleine Flamingo voedt zich voornamelijk met plankton, diatomeeën en een cyanobacterie, de spirulina, die in deze alkalische wateren leeft. Het is dit voedsel dat hem zijn roze verenkleed geeft.

In zijn snavel heeft hij een filter die bestaat uit 10.000 microscopische lamellen waarmee hij het minuscule voedsel kan vangen dat vermengd is met de modder van de ondiepe meren en lagunes van zijn leefgebied.

Zoals alle flamingo’s bouwt hij een nest met modder van de oevers, in de vorm van een afgeknotte kegel, met bovenaan een holte waarin één enkel ei wordt gelegd.

Hoewel hij niet zeldzaam is in de natuur, is zijn voortplanting in gevangenschap moeilijk. Waarschijnlijk komt dit door zijn zeer gespecialiseerde voedingsgewoonten alsook door het feit dat hij niet elk jaar een ei legt, zelfs niet in het wild.

Flamant nain - Pairi Daiza
Identiteitsfiche

Een « gevoelige » diersoort

  • Naam : Kleine Flamingo
  • Latijnse naam : Phoeniconaias minor
  • Oorsprong : Oost-Afrika, Madagascar, Namibië
  • IUCN-status : Gevoelig
  • Cites : Appendix II

Word peter/meter van de Kleine Flamingos

Het bedrag van het peter-/meterschap gaat integraal naar de Pairi Daiza Foundation voor projecten inzake het behoud en de bescherming van de bedreigde soorten en voor de verbetering van hun levensomstandigheden in Pairi Daiza.

Je parraine les Flamants nains