Dieren

Pairi Daiza Foundation

TICKETS & RESERVATIES

Kaapse Ibis

Ibis du Cap - Pairi Daiza
Ciconiidae

Hij verzamelt porseleinscherven, dopjes en knopen

Deze vogel, die in de bergen in Zuid-Afrika, leeft, voedt zich met insecten, kikkers, slakken en zelfs af en toe kadavers die hij vindt in de weilanden op een hoogte tussen 1.200 et 1.800 m.

Hij verzamelt zich in kolonies om te nestelen in de rotsen en ravijnen waar het wijfje 1 à 3 eieren legt. Het kuiken van de Kaapse Ibis heeft veren op de kop tijdens zijn eerste levensjaar, in tegenstelling tot zijn ouders die kaal zijn en een rode kop en snavel hebben.

Deze vogel was zeer bedreigd, maar instandhoudingsprogramma’s hebben het mogelijk gemaakt om het uitsterven te verhinderen. De soort blijft echter wel kwetsbaar. Er zouden nog tussen 5.000 en 8.000 individu’s overblijven in het wild.

Net als kraaiachtigen verzamelt hij porseleinscherven, dopjes en knopen, die terug te vinden zijn in zijn nest.

Ibis du Cap - Pairi Daiza
Identiteitsfiche

Een “kwetsbare” diersoort

  • Naam : Kaapse Ibis
  • Latijnse naam : Geronticus calvus
  • Oorsprong : Bergen in het zuidoosten van Zuid-Afrika
  • IUCN-status : Kwetsbaar
  • Cites : Appendix II

Word peter/meter van de Kaapse Ibis

Het bedrag van het peter-/meterschap gaat integraal naar de Pairi Daiza Foundation voor projecten inzake het behoud en de bescherming van de bedreigde soorten.

Je parraine les Ibis du Cap