Dieren

Pairi Daiza Foundation

TICKETS & RESERVATIES

Kaalkopibis

Ibis chauve - Pairi Daiza
Vogel

Het is uitzonderlijk te zien

Hij wordt ook wel heremietibis of heremiet genoemd : misschien omdat hij met zijn vederloze kop en rood gezicht – met veel fantasie ! – doet denken aan een monnik met een hoogrode kleur ?

De Kaalkopibis behoort tot de 100 meest bedreigde diersoorten ! Hij leeft alleen nog in het wild in Marokko, waar een populatie van 500 vogels overblijft. Er zijn misschien nog enkele individu’s in het Midden-Oosten.

Hij is in ieder geval al 300 jaar volledig verdwenen in Europa. Dankzij voortplantingsprogramma’s hoopt men er opnieuw te introduceren in de Alpen en in Spanje. Pairi Daiza werkt mee aan deze pogingen tot instandhouding.

Het is dus een soort die in een kritieke situatie verkeert en slechts uitzonderlijk te zien is !

Nestelend in de kliffen legt het wijfje 2 à 3 eieren in een twijgennest. De Kaalkopibis heeft een blauwachtig zwart verenkleed en een lange, gekromde rode snavel. Hij voedt zich met kleine dieren, insecten, hagedissen en amfibieën.

Ibis chauve - Pairi Daiza
Identitetisfiche

Een "kritieke" diersoort

  • Naam: Kaalkopibis
  • Latijnse naam: Geronticus eremita
  • Afkomst: Afrika, Midden-Oosten (uitgestorven in Europa)
  • IUCN-status: Kritiek
  • Cites: Appendix I

Word peter/meter van de Kaalkopibis

Het bedrag van het peter-/meterschap gaat integraal naar de Pairi Daiza Foundation voor projecten inzake het behoud en de bescherming van de bedreigde soorten.

Je parraine les Ibis chauves