Japanse Nachtegaal

Léiothrix jaune - Pairi Daiza
Vogel

Hij is een vijftal centimeter groot

De Japanse nachtegaal is een kleine zangvogel die afkomstig is uit Azië. Zijn naam doet vermoeden dat hij uit de Japanse archipel komt, maar dat klopt niet.

Hij is een vijftiental centimeter groot en weegt ongeveer 25 gram: zijn veren zijn kleurrijk, grijs-olijfkleurig met een geel-oranje keel. De rand van de vleugels is rood-geel gestreept en zijn snavel is rood. Zijn staart is lichtjes gevorkt.

Hij voedt zich met kleine ongewervelden, insecten, wormen, rupsen en bessen, die hij vindt in het kreupelhout van de bossen van zijn leefgebied.

Hij gedijt prima in andere streken van de wereld, in Japan, in Hawaï en ook in Europa, vooral in de Atlantische Pyreneeën, Picardië, Italië en Catalonië.

De eventuele impact van deze vogel op de inheemse avifauna wordt nauwlettend in het oog gehouden. De onmiddellijke concurrenten van de Japanse nachtegaal zijn immers het roodborstje en de zwartkop.

Hij heeft een melodieuze, vrij complexe zang die uit een vijftiental "noten" bestaat.

Léiothrix jaune - Pairi Daiza
Identiteitsfiche

Een minder bedreigde diersoort

  • Naam : Japanse Nachtegaal
  • Latijnse naam : Leiothrix lutea
  • Oorzaak : India, Birma, Vietnam en China
  • IUCN-status : Veilig
  • Cites : --

Word peter/meter van de Japanse Nachtegaal

Het bedrag van het peter-/meterschap gaat integraal naar de Pairi Daiza Foundation voor projecten inzake het behoud en de bescherming van de bedreigde soorten en voor de verbetering van hun levensomstandigheden in Pairi Daiza.

Je parraine le Léiothrix jaune