Het geheimzinnige kabinet van de ontdekkingsreiziger

Cabinet des curiosités - Pairi Daiza

Ze bevinden zich achter glas, en niet zomaar eender welk glas.

Het zijn authentieke XIXeeuwse vitrinekasten uit het Londense Zeevaartmuseum. De ontdekkingsreiziger is bijzonder opgetogen met zijn unieke verzameling van zowel akelig echte voorwerpen als prachtige kopies. Alvast een klein voorproefje van zijn verzameling: een behekste pop uit het viktoriaanse Engeland (het zou onmogelijk zijn om twee keer dezelfde foto van haar te nemen), een lamsfoetus met acht poten, Egyptische valken- en kattenmummies, een echte meteoriet die opgegraven werd in Argentinië in de XIXe eeuw, het bestek van de kannibalen op de Fidji-eilanden, …. Kortom een schat aan verbazingwekkende voorwerpen.