Dieren

Pairi Daiza Foundation

TICKETS & RESERVATIES

Hawaii Gans

Bernache néné - Pairi Daiza
Vogel

Hij is uitsluitend vegetarisch

Dit gansje was bijna voorgoed verdwenen!

Deze vogel, een inheemse bewoner van de Hawaï-eilanden, was zeer overvloedig vóór de komst van Capitain Cook: overbejaging en de introductie door de mens van invasieve roofdieren zoals varkens, geiten, mangoesten… hebben het bestand zodanig afgeslankt dat er slechts 30 exemplaren overbleven in 1952! Gelukkig werden er Hawaiiganzen in gevangenschap gekweekt en konden er weer voldoende reserves opgebouwd worden om een stabiele populatie opnieuw vrij te laten in hun natuurlijk milieu op de eilanden van Hawaï.

De soort is dus gered maar blijft kwetsbaar.

Deze gans is in grote mate een landdier: hij houdt van vulkanische berghellingen, met struikgewas bedekte gebieden en bergweiden. Zijn poten zijn stevig en weinig gevliesd gezien zijn weinig aquatische leefgebied.

Hij is uitsluitend vegetarisch, houdt van grassen, struiken en zaden. Zijn kreet lijkt op een klaaglijk “nee nee”, vandaar zijn bijnaam nenegans.

Bernache néné - Pairi Daiza
Identiteitsfiche

Een « kwetsbare » diersoort

  • Naam : Hawaii Gans
  • Latijnse naam : Branta sandvicensis
  • Oorsprong : Hawaï-eilanden
  • IUCN-status : Kwetsbaar
  • Cites : --

Word peter/meter van de Hawaii Gans

Het bedrag van het peter-/meterschap gaat integraal naar de Pairi Daiza Foundation voor projecten inzake het behoud en de bescherming van de bedreigde soorten.

Je parraine les Bernaches nénés