Hun nest is een "slaapzaal"

De arassari’s zijn een vogelsoort – de Pteroglossus – uit het geslacht van de toekans. Er zijn een vijftiental soorten arassari’s, allemaal met een kleurrijk verenkleed en een lange, holle snavel, die soms gekarteld is. Ze leven in de kruinen van de grote regenwouden van Zuid-Amerika en voeden zich hoofdzakelijk met vruchten en insecten, soms zelfs met eieren of met kuikens die ze roven uit de nesten van andere soorten. Ze nestelen zich in de gaten van grote bomen of in de nesten die achtergelaten zijn door spechten. Een weetje over de arassari’s: de nesten doen buiten de voortplantingsperiodes dienst als gemeenschappelijke slaapruimte (maximum 6 vogels). Om plaats te winnen legt elke vogel zijn snavel op de rug en verheft hij zijn staart tot een waaier om een soort dak te vormen. De groene arassari is de kleinste van het geslacht van de Pteroglossus en zijn vlucht is snel en rechtlijnig, wat bijzonder is. Hij bezit een lange snavel waarvan de basis rood is, de bovensnavel gekarteld, geel en bruinoranje en de onderkant zwart. Zijn buik is volledig geel. De rug is overwegend groen, vandaar zijn populaire naam.

Identiteitsfiche

  • Naam : Groene Araçari
  • Latijnse Naam : Pteroglossus viridis
  • Afkomst : Guyanes, Venezuela et Nord-Est du Brésil
  • IUCN Status : Niet bedreigd
  • Cites : Appendice II