Dieren

Pairi Daiza Foundation

TICKETS & RESERVATIES

Griekse Landschildpad

Tortue d’Hermann – Pairi Daiza
Testudines

Deze schildpad is erg resistent.

Misschien hebt u er elders al gezien: dit is immers een landschildpad die het voorwerp is geweest van een grote handel naar West-Europa, als huisdier… waardoor het bestand aanzienlijk achteruitgegaan is en de soort nu beschermd is.

De groep die wij in Pairi Daiza huisvesten werd overigens aan ons toevertrouwd nadat ze in beslag was genomen door de politie.

Deze schildpadden, die tot bijna 30 cm groot en 3 à 4 kg zwaar kunnen zijn, zijn erg resistent. Ze kunnen 40 jaar leven in het wild en het dubbele in gevangenschap. Ze hebben vrijwel geen natuurlijke vijanden, behalve de mens en... landbouwmachines.

Ze kunnen hun stofwisseling regelen: zo overwinteren ze, van half november tot half maart, door in een langdurige bewusteloze toestand te blijven en hun hartslag en ademhaling te verminderen.

In Pairi Daiza

Griekse Landschildpad

Deze schildpad kan geobserveerd worden in de Mersus Emergo.

Tortue d’Hermann – Pairi Daiza
Identiteitsfiche

Een « Gevoelige » diersoort

  • Naam : Griekse Landschildpad
  • Latijnse naam : Testudo hermanni boettgeri
  • Oorsprong : Italië, Griekenland en de Balkan, Turkije
  • IUCN-status : Gevoelig
  • Cites : Appendix II

Word peter/meter van de Griekse Landschildpad

Het bedrag van het peter-/meterschap gaat integraal naar de Pairi Daiza Foundation voor projecten inzake het behoud en de bescherming van de bedreigde soorten.

Je parraine les Tortues d’Hermann