Een vogel met een spectaculair uiterlijk

Deze grote neushoornvogel, die bijna een meter lang is en tot 3,5 kg weegt, ziet er indrukwekkend uit met zijn verenkleed dat verschilt naargelang het geslacht, maar vooral met zijn indrukwekkende snavel met een kleine gestreepte helm erop en een zakje naakte huid die helder geel is bij het mannetje en lichtblauw bij het vrouwtje.

Hij leeft in de oerbossen van Zuidoost-Azië tot in de grote Soenda-eilanden (Sumatra, Borneo en Java), waar hij zich voedt met insecten, kleine reptielen alsook wilde vruchten.

Zoals bij de meeste neushoornvogels sluit het wijfje zich bij het broeden letterlijk op in een boomholte waarvan de ingang wordt afgedicht door het koppel – op een kleine opening na – door middel van een smeersel dat zo vast is als gips. Het wijfje is volledig afhankelijk van het mannetje voor haar voedsel gedurende deze twee maanden van gevangenschap waarin ze haar eieren uitbroedt en de jongen grootbrengt. Wanneer de jongen te groot worden

Identiteitsfiche

  • Naam : Gewone jaarvogel
  • Latijnse Naam : Rhyticeros undulatus
  • Afkomst : Zuidoost-Azië, van India tot Indonesië
  • IUCN Status : Niet bedreigd
  • Cites : Annexe II