De Abdijtoren

Tour de Cambron - Pairi Daiza

Est symbool van

Ookal is hij zijn koepel ondertussen kwijtgeraakt, de abdijtoren is sinds de XVIIde eeuw de onbetwiste heerser van het domein. Met zijn 54 m hoogte overziet hij de nabije en verre omgeving (Bergen, Zinnik, zelfs tot Doornik bij helder weer).