Dieren

Pairi Daiza Foundation

TICKETS & RESERVATIES

Afrikaanse maraboe

Le Marabout d’Afrique  – Pairi Daiza
Vogel

Hij kan oude schoenen opeten

Zijn naam komt van een Arabisch woord dat “ kalm ” of “ kluizenaar ” betekent : hij leeft nochtans in grote kolonies, bijna in heel Afrika, en is dus niet een bedreigde soort.

Deze grote ooievaar is 1m50 groot, weegt tot 9 kg en heeft een enorme vleugelbreedte, van om en bij de 2m50 tot 3 m, waardoor hij bijna de condor verslaat !

Hij eet vrijwel alles, vooral krengen, en net als de gier heeft hij een naakte kop en hals, wat handig is om zijn kop in karkassen te steken zonder zijn veren vuil te maken !

Hij koloniseert ook stortplaatsen in de buurt van steden, waar hij afval opeet en dus een zeer nuttige functie heeft voor de gezondheid : zijn maag is zo sterk dat men hem oude schoenen, stukken metaal of zelfs een slagersmes heeft zien inslikken en… overleven !

Hij leeft in vochtige of semi-woestijngebieden en bouwt grote nesten, hoog in de bomen.

In Pairi Daiza

Bijna twintig Afrikaanse maraboes in de Tuin der Werelden

In Pairi Daiza leven twee groepen Afrikaanse maraboes. De eerste leeft in de buurt van de sitatoenga’s, in de Afrikaanse wereld. De tweede zit vlak bij het Tamberma-dorp, ook in de Afrikaanse wereld.

Le Marabout d’Afrique  – Pairi Daiza
Identiteitsfiche

Een minder bedreigde diersoort

  • Naam: Afrikaanse maraboe
  • Latijnse naam: Leptoptilos crumenifer
  • Oorsprong: Afrika, tussen de Sahel en Zuid-Afrika
  • IUCN-status: Veilig
  • Cites: Bijlage III

Word peter of meter van de Afrikaanse maraboes

Het bedrag van het peter- of meterschap gaat integraal naar de Pairi Daiza Foundation voor projecten inzake het behoud en de bescherming van de bedreigde soorten.

Je parraine les Marabouts d’Afrique