Tarieven voor scholen

Beste lerares,
Beste leraar,

Wij wensen u en uw geliefden een gelukkig en gezond nieuw jaar en maken van de gelegenheid gebruik om u onze nieuwe schoolbrochure 2018 voor te stellen. Wij hopen dat ze u zin zal doen krijgen om met uw leerlingen op ontdekking te gaan naar de 5.000 dieren van de Jardin des Mondes, voor een dag in het hart van unieke landschappen en werelden, waar de culturen van de vijf werelddelen samensmelten.

2018 en het seizoen dat voor de deur staat zullen in meer dan één opzicht bijzonder zijn voor Pairi Daiza.

Ten eerste omdat op 31 maart a.s., wanneer de deuren van de Jardin des Mondes opengaan, het... 25ste seizoen in Pairi Daiza begint. Een verjaardag die wij graag met al onze bezoekers willen vieren, inclusief de scholen die ons trouw zijn en ons het plezier doen naar het Park te komen.

Zoals u in de brochure kunt lezen, organiseren wij voor deze gelegenheid een grote pedagogische wedstrijd voor de leerlingen, groot en klein. Een wedstrijd waarbij u talrijke milieuthema’s met hen kunt aankaarten, zoals het respect voor de biodiversiteit, het verdwijnen van de soorten, het belang van voortplantingsprogramma’s, de bescherming van de natuurlijke habitats, enz.  Het is een hulpmiddel om onder andere leren en plezier aan elkaar te koppelen. Want wij willen iedereen, ook de jongsten, respect voor de natuur bijbrengen.

Het wordt ook een bijzonder jaar door de pedagogische animaties die u worden voorgesteld. Ze werden het afgelopen jaar grondig herzien en sommige ervan zijn deze winter nog verder verbeterd. Daarvoor hebben wij rekening gehouden met uw ideeën, suggesties en opmerkingen. Ons voornaamste doel blijft uw pedagogische programma’s te laten aansluiten op de noden van de leerlingen.

Het wordt ook een bijzonder jaar door de nieuwe dieren die hun opwachting maken. Zoals u weet is Pairi Daiza actief in meer dan dertig internationale programma’s voor de bescherming van bedreigde diersoorten en worden er regelmatig verscheidene dieren aan ons toevertrouwd die een groot risico op uitroeiing lopen. Dit jaar komen met name de volgende dieren bij ons wonen: een luipaard, heel wat apen (saki’s, bosduivels, tamarins, enz.), een nieuw dwergnijlpaard of gaviaals uit de Ganges. Allemaal soorten die onze orang-oetangs, Aziatische en Afrikaanse olifanten, reuzenpanda’s enz. gezelschap komen houden om van Pairi Daiza de grootste dierentuin van België te maken.

Het staat vast: in Pairi Daiza staat er een nieuw, buitengewoon seizoen voor de deur. Een seizoen dat wij hopen te kunnen delen met u en uw leerlingen.

Wij kijken uit naar uw komst. Tot gauw!

De Pairi Daiza-teams

Download onze 2018 schoolbrochure !

Visuel de notre brochure scolaire
(PDF - 4Mb)

Download onze 2018 bestelbon voor scholen !

visuel de notre formulaire de réservation
(PDF - 0,4Mb)